fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania konstrukcyjnych złączy w budynkach z wielkich płyt

Literatura opisuje wiele metod wiązanych z badaniem konstrukcji, w tym też kwestie związane z zastosowaniem nieniszczących metod. W wielu przypadkach do osiągnięcia tego celu stosuje się nieniszczące metody, takie jak akustyczne, sklerometryczne oraz czy radiologiczne. W akustycznych metodach dokonuje się pomiaru prędkości oraz innych charakterystyk związanych z rozchodzeniem się poprzecznych i podłużnych fal w materiale. Metoda sklerometryczna opiera się o pomiar przypowierzchniowej twardości warstwy materiału, a metoda radiologiczna korzysta m.in. z osłaniania promieniowania gamma i X, które przechodzi przez materiał. Metoda ta rozprasza też oraz tłumi fale  (segregator egzamin ustny uprawnienia) .

Badania konstrukcyjnych złączy w budynkach z wielkich płyt
Badania konstrukcyjnych złączy w budynkach z wielkich płyt

Zasady związane z diagnostyką

Wytyczne opracowane przez ITB przedstawiają ogólne zasady diagnostyki.  (uprawnienia budowlane kontakt) Do najskuteczniejszych metod zalicza się wykonanie odwiertów, które są mało inwazyjne do złączy przy zastosowaniu udarowo – obrotowych wiertarek. Podczas wiercenia pobierane zostają do badań próbki, mające postać zmielonego proszku. W laboratorium można wykonać badania próbek w zakresie oznaczenia poziomu pH wodnych wyciągów z próbki, określić orientacyjne zawartości cementu, ocenić ochronne właściwości betonu pod względem elementów stalowych złączy czy oznaczyć poziom zawartości chlorkowych jonów. Dokonując oceny wyników można określić stan połączeń betonowych ścian oraz stopień ochrony stalowych złączy przez procesem korozji. Miejsce, w jakich przeprowadza się badania dobiera się w zależności od osiągniętych na podstawie lokalnej wizji wyników oraz konstrukcyjnego systemu danego budynku.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Nieniszcząca diagnostyka

Dokonując oceny zbrojenia stosuje się nieniszczące rodzaje badań. Można za ich pomocą określić zbrojeniową średnicę oraz usytuowanie go w danym elemencie. Do takich zadań stosuje się metody elektryczne, radiologiczne, magnetyczne oraz wirowych prądów. Problemem jest tu diagnostyka nieniszcząca złączy. Bardzo ważną rolę pełnią tu elementy, które łączą poszczególne stropowe płyty w jedną stropową sztywną tarczę. Łączące elementy, do jakich zalicza się m.in. spawane pręty, płaskowniki, klamrowe łączniki, pętle, transportowe uchwyty czy rektyfikacyjne śruby zlokalizowane są na stykach stropów i ścian. W takiej sytuacji złącza znajdują się na skrzyżowaniu dwóch kondygnacji, osłonowych i nośnych ścian i stropowych płyt, jakie umieszczone są po dwóch stronach nośnych ścian. W narożach dostęp do złączy jest bardzo utrudniony.  (uprawnienia budowlane program) 

Urządzenia do skanowania złączy w narożnikach

Urządzenie do diagnostyki za pomocą nieniszczących badań powinno rejestrować złącza w narożnikach pod jego różnymi kątami w poziomie, w poprzek, jak i wzdłuż budynku. Żaden ze znanych producentów na rynku nie jest w posiadaniu takiego urządzenia. Można w związku z tym do badań wykorzystać skaner, aby zbadać rozmieszczenie w betonie zbrojenia, jednak nie daje to rezultatów, jakie chciałoby się osiągnąć. Możliwe jest jedynie przeprowadzenie diagnostyki połączenia ścian ze złączami, które mają przekrój przypominający literę T. Takie badania polegają na stworzeniu odkrywek i pobraniu do badań próbek. Są to badania tzw. nieniszczące.  (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com