fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przeprowadzone zostało wiele badań dotyczących stosowania chlorku wapnia. W jednym z nich wykazano, że jego dodatek w postaci 4% powoduje obniżenie wytrzymałości 28-dniowej w przypadku betonów, które dojrzewają w normalnej temperaturze wynoszącej około 18 stopni. Wraz ze wzrostem ilości domieszek dochodzi do zwiększenia tego spadku. W ogólności można przyjąć, że dodanie chlorku wapnia w ilości 2% przyczyni się do wzrostu wytrzymałości 1-dniowej betonu o około 200-250% porównując go do betonu nieposiadającego żadnych dodatków przy zachowaniu takiej samej wartości wytrzymałości 28-dniowej.[uprawnienia budowlane]

Badania chlorku wapnia
Badania chlorku wapnia

Efektywność działania chlorku wapnia

Efektywność działania chlorku wapnia zwiększa się wraz z obniżeniem temperatury dojrzewającego betonu oraz środowiska. Przykładowo wytrzymałość 7-dniowa betonu wykonanego z cementu portlandzkiego 350 z 2% dodatkiem chlorku wapnia wrasta o około 20 dla temperatury wynoszącej 5 stopni. Zjawisko to jest tłumaczone przez ilość oraz przebieg wydzielanego z betonu posiadającego chlorek wapniowy ciepła.[akty uprawnienia budowlane] W jednych badaniach wykazano, że chlorek wapniowy nie przyczynia się do zwiększenia ogólnej ilości wydzielanego ciepła. Ma on wpływ jedynie na to w jaki sposób przebiega to wydzielanie. Przebieg procesu wzrastania wytrzymałości betonu uzależniony jest od stosunków cieplnych w betonie. Z tego właśnie powodu wytrzymałość końcowa betonu posiadającego chlorek wapnia nie jest większa niż betonu, który go nie posiada. Przy większych ilościach chlorku wapniowego spadek wytrzymałości końcowej wynika głównie ze zwiększonego skurczu. Podczas ustalania bilansu cieplnego należy zwracać uwagę na chlorek wapniowy podczas analizowania wytrzymałości początkowych.[uprawnienia budowlane testy]

Wpływ chlorku wapniowego

Dodawanie chloru wapniowego przyczynia się do zwiększenia stopnia ciekłości betonu. Odbywa się to w takim zakresie, że po dodaniu go w ilości 2% możliwe jest zmniejszenie ilości wody zarobowej nawet o 5%. Dzięki zmniejszaniu ilości wody otrzymuje się wzrost wytrzymałości, który jest proporcjonalny do zmienionego stosunku C/W.[egzamin na uprawnienia budowlane] Stosowanie chlorku wapniowego ma również wpływ na obniżenie wartości temperatury zamarzania wody znajdującej się w mieszance betonowej. Można przyjąć tu dwie zależności. Stosując 2% chlorku wapnia temperatura zamarzania wody wyniesie 3 stopnie. Stosując natomiast 4% chlorku wapnia temperatura ta wzrośnie do 5 stopni. Chlorek wapnia pozostaje obojętny względem kruszywa. Rodzaj kruszywa również nie wpływa na skuteczność jego działania. Jedynym wyjątkiem są pyły gliniaste. Ich nadmierna ilość przyczynia się do obniżenia skuteczności działania chlorku wapniowego. Spowodowane jest to tym, że pewna jego część wchodzi w reakcję z gliną. Na podstawie dużej ilości badań zauważono, że dodatek chlorku wapnia powoduje wzrost przyczepności betonu do zbrojenia. Jest on spowodowany głównie skurczem betonu oraz aktywnością chlorku w stosunku do stalowej powierzchni.[segregator uprawnienia budowlane]

Postać chlorku wapnia

Najczęściej można spotkać się z chlorkiem wapnia w postaci krystalicznej lub jako proszek, płatki lub bryły. Chlorek ten charakteryzuje się dużą higroskopijnością. Oprócz tego jest on również gryzący. Z tego powodu powinien być on przechowywany w hermetycznie zamkniętych naczyniach. Nie powinno się dotykać chlorku wapniowego gołymi rękami.

Zalecenia stosowania chlorku wapniowego do betonu

W Polsce mamy do czynienia z kilkoma zaleceniami dotyczącymi stosowania chlorku wapniowego do betonu. Po pierwsze może być on stosowany jedynie do betonów, które dojrzewają w temperaturach poniżej 5 stopni. W przypadku konstrukcji żelbetowych możliwe jest stosowanie maksymalnie 2% chlorku wapnia odnosząc się do ciężaru cementu. Chlorek wapniowy nie powinien być stosowany do betonów sprężonych. Nie może być on również stosowany jednocześnie z cementem glinowym. Dodatek ten nie powinien być też stosowany w przypadku betonów, które są wykonywane z cementu hutniczego. W betonach zbrojonych natomiast jego ilość powinna zostać ograniczona.[Zalecenia stosowania chlorku wapniowego do betonu]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com