fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Z punktu widzenia stropów można wyróżnić izolacyjność akustyczną od uderzeniowych dźwięków bądź powietrznych. Aby zadbać o izolacyjność pod kątem poprawienia ich jakości na stropie powinno budować się pływające rodzaje podłóg. Przy budowlanych przegrodach izolacja akustyczna pełni jeden z kryteriów podczas dokonywania oceny. Izolacja powoduje, że można na jej podstawie ocenić zdolność do zatrzymywania akustycznej energii w przegrodach (uprawnienia budowlane kontakt). Taka energia przepływa pomiędzy pomieszczeniami w budynku oraz między środowiskiem a pomieszczeniami. Izolacyjność od uderzeniowych i powietrznych dźwięków wykorzystuje się w związku z pobudzaniem do drgań przegród, a więc i źródeł akustycznych fal. Izolacja akustyczna pochłaniająca dźwięki ma na celu odgrodzić budynek od hałasu z ulicy, muzyki czy rozmów. Stosując izolację od uderzeń, ograniczy ona hałas związany np. z przesuwaniem mebli, krokami czy rzeczami, które upadną na podłogę. (uprawnienia budowlane 2022)

Akustyczna izolacyjność stropu
Akustyczna izolacyjność stropu

Wymagania i wskaźniki dotyczące izolacji akustycznej

Określając właściwości przegród dźwiękoizolacyjnych oraz poszczególnych budowlanych elementów należy posługiwać się jednoliczbowym rodzajem wskaźnika. To, który wskaźnik ma zostać wykorzystany do obliczeń reguluje norma, która jest zgodna z Prawem Budowlanym oraz Warunkami Technicznymi. (akty prawne uprawnienia budowlane) Za podstawowy wskaźnik akustycznej izolacyjności od powietrznych dźwięków uważa się  izolacyjność akustyczną właściwą. Przy pokrewnych wskaźnikach należy spełnić wymagania. Pierwszym z nich jest wskaźnik służący do oceny w przybliżeniu akustycznej izolacyjności właściwej. Taki wskaźnik stosuje się do wewnętrznych przegród i stropów. Wpływa on na przenoszenie w pośredni sposób dźwięku. Drugim wymaganiem jest to, aby wskaźnik przybliżonej oceny akustycznej izolacyjności właściwej stosowany był przede wszystkim do zewnętrznych przegród.

Dźwięki uderzeniowe a akustyczna izolacyjność

Norma określa akustyczną izolacyjność od uderzeniowych dźwięków na stropie. Źródło hałasu stanowi tu młotkowy znormalizowany stukacz, który umieszcza się na stropie, a dokładnej na jego powierzchni. Podczas gdy wykonuje on pod stropem swoją pracę, należy zbadać w tym momencie akustyczny poziom ciśnienia. W wyniku przeprowadzonego badania uzyskamy uderzeniowy poziom. Pionowe rodzaje przegród poddaje się badaniom zazwyczaj w wertykalnej pozycji. Jeżeli mamy do czynienia z ścienną prefabrykowaną monolityczną konstrukcją, akustyczna izolacyjność może zostać z badana w horyzontalnej pozycji. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Stropowe oraz podłogowe rodzaje konstrukcji bada się w otworze poziomym, natomiast okna czy drzwi bada się w pozycji pionowej.

Badania w laboratorium

Akustyczne fale mogą przenikać w pośredni sposób, czyli poprzez np. drogi, poza drogą bezpośrednią. Drugim ze sposobów przenikania fal jest sposób bezpośredni. Wiąże się on z rozpatrywaniem wyłącznie przegrody. Badania przeprowadzone w laboratorium zawierają tylko wyniki z bezpośredniego przenikania fal akustycznych. Skutkuje to tym, że na drugą stronę w przegrodzie przedostaje się dużo mniej energii. W konsekwencji można osiągnąć lepszy poziom wyników dźwiękoizolacyjnych właściwości przegród, niż podczas wykonywania in situ. Chcąc dokonać rozróżnienia warunków, w jakich przeprowadza się nadania zastosowanie znajdują dwa rodzaje wskaźników. Inne wskaźniki są przy akustycznej izolacyjności mierzonej bezpośrednio w budynku, a inne w przypadku dokonywania pomiarów w laboratorium. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com