fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zsyp w budynku mieszkalnym

Instalacje i urządzenia zsypowe do odpadów komunalnych stosuje się w budynkach o maksymalnej wysokości  55m. Powinny odpowiadać one wymaganiom higienicznym, być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, i odpowiednio wyciszone akustycznie aby nie sprawiać uciążliwości mieszkańcom budynku.  Zsypów w budynkach mieszkalnych nie umiejscawia się bezpośrednio przy ścianach pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i w odległości mniejszej niż 2m od ich drzwi wejściowych.

Egzamin na uprawnienia budowlane organizowany jest dwa razy w roku. Warto się do niego dobrze przygotować. Materiały, które umożliwią Ci szybką i skuteczną naukę znajdziesz TUTAJ.

Zsyp w budynku – wymagania dodatkowe

Urządzenie do zsypu odpadów zabezpiecza się odpowiednio przed zamarzaniem. Komorę zaś zsypową wydziela się pełnymi ścianami. Wejście do komory musi  mieć szerokość co najmniej 0,8m. Musi  być umieszczone w miejscu umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym, bez progów, drzwiami otwieranymi na zewnątrz. Rura zsypowa powinna mieć średnice co najmniej 0,4m, prowadzona pionowo bez zagięć , wentylowana przewodem wyprowadzonym ponad dach, wyposażonym w filtr oraz wentylator wywiewny. Rura jest gładka. Wykonuje się ją z wytrzymałych materiałów niepalnych, nienasiąkliwych i odpornych na oddziaływanie chemiczne odpadów.

Komory zsypu

W miejscu położenia najwyższego punktu zsypu sytuuje się komorę zsypu. Umieszcza się w niej urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji instalacji zsypowej. W najniższym punkcie również znajduje się komora zsypu. Tutaj natomiast jest pojemnik do gromadzenia wyrzuconych rzeczy. Dolna komora umożliwia ustawienie w niej kontenera na śmieci, którego wielkość dostosowana jest do wymagań. Również drzwi takiej komory powinny umożliwiać swobodny wywóz śmieci. Górna i dolna komora zsypu powinny posiadać ściany i posadzkę wykonane z materiału nienasiąkliwego i łatwego w czyszczeniu. Muszą też posiadać urządzenia do spłukiwania zimna i ciepłą wodą, wpust kanalizacyjny i instalacje oświetleniowa.

Instalacja zsypu

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny spełniać wymogi polskich norm dotyczących tych urządzeń. Administracja budynków powinna przestrzegać terminów sprzątania tych instalacji. Budynki wyposażone w zsypy odpadów regularnie się czyści i dezynfekuje. Prace te wykonują specjalistyczne firmy, które posiadają do tego odpowiedni sprzęt i środki dezynfekcyjne. Obecnie wielu inwestorów rezygnuje z instalacji zsypów w budynkach z uwagi na problem gryzoni i robactwa. Jest to uciążliwe, gdyż żerują one na resztkach wyrzucanych do zsypów.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com