fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zmiany w uzyskaniu uprawnień budowlanych

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Zgodnie z ustawą zmianom mają w znacznym stopniu ulec uprawnienia budowlane, zarówno w kwestii samego egzaminu jak i wykształcenia, praktyki i innych wymagań. Sprawdź co może Cię czekać na przyszłych sesjach egzaminacyjnych.

Zmiany w uzyskaniu uprawnień budowlanych
Zmiany w uzyskaniu uprawnień budowlanych

Zmiany dotyczące wykształcenia

W konsultowanej ustawie dużą uwagę przypisuje się wykształceniu ubiegającego się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Musi ono bowiem być zawarte w suplemencie  do dyplomu i być zgodne z tym, co znajduje się w owym akcie prawnym Analizą tej zgodności zajmuje się specjalnie powołana do tego komisja.  Wywołało to dość duże zamieszanie biorąc pod uwagę fakt, iz bez decyzji izby nie wiadomo było czy z wykształceniem, które dotychczas posiadała osoba w ogóle jest sens rozpoczynać praktykę.

 

Zmiany  w praktyce zawodowej

Co do zmian w praktyce zawodowej to głównie dotyczą one zaciśnięcia rygoru sprawdzalności jakości tej praktyki. Kryteria, przez które musi przejść osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, zostały opracowane przez samorządy takie jak PIIB czy IARP. Zabieg ten ma pozytywnie wpłynąć na wykształcenie nowych inżynierów oraz na to by poprawiła się jakość wykonywanej praktyki. Co zaś tyczy się projektowania bez ograniczeń, to wprowadzono zmiany w praktykach. Dotychczas wyglądało to tak iż z dostępnych dwóch lat praktyk, przyszły architekt rok spędzał w biurach, a rok na budowie. Po zmianach zawartych w ustawie z 2017 roku, proporcje te zmieniły się do 1,5 roku w biurze i 0,5 roku na budowie. Zabieg ten ma poprawić teoretyczny stan nowych projektantów.

 

Zmiany  w egzaminie na uprawnienia budowlane

Zmiany nie ominęły również egzaminu na uprawnienia budowlane. Mimo obaw, okazało się iż forma w postaci egzaminu pisemnego i ustnego została zachowana, jednak weszła spora zmiana w zapisach dotyczących tego pierwszego. Mianowicie usunięto wpis, że musi on mieć formę testową, co oznacza, że w przyszłości mogą pojawić się pytania opisowe na teście pisemnym.  Zaznaczono również, że na teście jako obserwator może pojawić się przedstawiciel ministra do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa. Zmiany formalne  również uległy zmianie. Do wielu specjalności dotyczących instalacji cieplnych i klimatyzacyjnych dodano specjalność urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Zrezygnowano z wyodrębniania specjalizacji w ramach istniejących już specjalności uprawnień budowlanych. Natomiast wyodrębniono specjalności kolejowe  w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Podsumowując, dość dużo ma ulec zmianie. Jest to jedynie projekt ustawy i wszystko może jeszcze ulec zmianie. Wszystko to jednak jest zależne od wielu czynników zewnętrznych i czeka na swoją kolej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com