fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Zgłoszenie budynków gospodarczych

Mniejsze obiekty na naszej działce wcale nie wymagają zgłoszenia, czyli ubiegania się o pozwolenia na budowę. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku budynków gospodarczych, wiat, oranżerii, altan o powierzchni zabudowy do 25 m kwadratowych wymagane jest zgłoszenie staroście. Należy go dokonać 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. W tym czasie jeżeli starosta nie wydał decyzji wnoszącej sprzeciwu wobec takiej budowli, to można przystąpić do realizacji inwestycji. Wykonuje się to we wskazanym terminie. Na realizację tych robót na podstawie zgłoszenia mamy 2 lata od określonego w nim terminu rozpoczęcia prac. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Zgłoszenie budynków gospodarczych

Zgłoszenie budynków gospodarczych

Zgłoszenie składa się do starosty. Należy w nim opisać zakres i sposób wykonywania robót budowlanych. Umieszcza się tam też terminy ich rozpoczęcia oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo jeżeli jest potrzeba dołącza się odpowiednie rysunki, szkice, projekty. A także pozwolenia, opinie wymagane w odrębnych przepisach składa się do starostwa. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Samowola w przypadku budowy altan i wiat

Jeżeli wybudujemy np. wiatę, czy oranżerię o powierzchni zabudowy do 25 m kwadratowych bez wymaganego zgłoszenia lub też jeżeli starosta nie się sprzeciwi się, to powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego podejmie postępowania zmierzające do legalizacji naszego przedsięwzięcia.

Jeżeli budynki są dozwolone w przypadku przestrzennego zagospodarowania terenu oraz nie naruszają przepisów prawa, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wstrzyma prowadzone przez nas roboty, wezwie nas do przedłożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Może zarządzać odpowiednich szkiców lub rysunków, pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami. Jeżeli zostaną przedłużone te dokumenty to powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego ustali wysokość opłaty legalizacyjnej, która jest stała w przypadku wolnostojących parterowych budynków gospodarczych np. ogrodu, czy altany o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych i wynosi 5000 zł. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0