fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wśród zawodów związanych z budownictwem wyróżniamy osoby, które muszą posiadać uprawnienia budowlane. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praca w budownictwie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, sprawnością fizyczną, wiele zawodów  powiązanych z tą branżą wymaga szczególnego wykształcenia i uprawnień budowlanych. Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe kierunkowe, ukończyć praktykę zawodową, która wymagana jest w określonej ilości godzin, a także zdać egzamin państwowy. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Można więc powiedzieć, że zawody budowlane są odpowiedzialne i niestety nie każdy może pełnić taką rolę. Musi mieć ku temu odpowiednie predyspozycje oraz specjalne przygotowanie.

Z różnych specjalności uprawnienia konstrukcyjno-budowlane należą do najbardziej rozpowszechnionych uprawnień budowlanych wśród osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Specjalności budowlane i zawody z nimi związane

Można wyróżnić w specjalności architektonicznej techników architektów, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest to murarz, technik budownictwa, murarz- tynkarz. W przypadku inżynierii mostowej wyróżniamy technika dróg i mostów kolejowych, technika drogownictwa, technika budownictwa. W specjalności inżynieryjno-drogowej mówi się o techniku dróg i mostów kolejowych oraz o techniku drogownictwa. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Specjalności inżynieryjno-kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym związana jest z zawodem  technika, automatyka sterowania ruchem kolejowym, technika transportu kolejowego, technika elektryka urządzeń i zabezpieczeń sterowania ruchem kolejowym.

Instalacje w zakresie sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych

W przypadku instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wyróżnia się taki zawód jak technik telekomunikacji. Specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyróżnia szereg zawodów, są to: technik urządzeń sanitarnych ,monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, monter sieci cieplnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci gazowych, technik gazownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Kolejna specjalizacja to instalacja w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i tutaj mówi się o takich zawodach, jak elektryk technik, elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk kolejnych sieci elektroenergetycznych. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com