fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawód rzeczoznawcy budowlanego

Osoby ubiegające się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest oczywiście odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Kolejnym dokumentem jest potwierdzenie praktyki zawodowej, która powinna wynosić 10 lat w zakresie objętym rzeczoznawcą. Praktyka oraz znaczący dorobek praktyczny powinien być potwierdzony dokumentami oraz zeznaniami świadków w poszczególnych opiniach stowarzyszeń naukowo-technicznych. Należy złożyć także autoreferat dwóch najważniejszych twórczych osiągnięć wdrożonych w praktyce zawodowej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Zawód rzeczoznawcy budowlanego
Zawód rzeczoznawcy budowlanego

Dokumenty te powinny pozwolić na ocenę możliwości danego kandydata, jego umiejętności sporządzania ekspertyz budowlanych. (testy uprawnienia architektoniczne)

Co oznacza znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem?

Wśród dokumentów potrzebnych do zdobycia zawodu rzeczoznawcy budowlanego powinny być również złożone dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawcą. Dorobek ten obejmuje twórcze osiągnięcia w zakresie objętych rzeczoznawcą zgodnie z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych. Dotyczy on przede wszystkim autorstwa, czy też współautorstwa wdrożonych do praktyki nowych, znaczących rozwiązań w tym zakresie. Możemy wyróżnić: rozwiązania w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji lub instalacji i sieci sanitarnych, czy elektroenergetycznych,

Rozwiązania badawczo-techniczne, które powodują modernizacją technologii w robotach budowlanych, rozwiązania patentowe w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych i wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W karcie znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych, a także w  referatach, należy podać ogólną charakterystykę osiągnięcia. Ponadto należy też wpisać procentowy udział kandydata w zespołowym osiągnięciu, nazwisko współtwórców. Dodatkowo także zastosowaną technologię realizacji, szczególny opis techniczny wybranego osiągnięcia zawodowego, efekty techniczne, ilościowe, jakościowe osiągnięcia zawodowego, efekty ekonomiczne zastosowanie lub osiągnięć ich realizacji. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com