fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu – jak je otrzymać?

Aby rozpocząć proces kwalifikacyjny do nadania uprawnień budowlanych, musimy złożyć odpowiedni wniosek i uiścić stosowną opłatę. Następny krok – weryfikacja – leży po stronie komisji weryfikacyjnej. Gdy nasz wniosek wraz ze złożonymi dokumentami zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymamy zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu. Czym ono dokładnie jest? (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Czym jest wspomniane zawiadomienie?

Wspomniane zawiadomienie to dokument potwierdzający pozytywną weryfikację naszego wniosku. Gdy otrzymamy takie zaświadczenie, przewodniczący okręgowej komisji weryfikacyjnej informuje nas o planowanym terminie naszego egzaminu. Informację otrzymujemy listem poleconym. Powinien on do nas dotrzeć przynajmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem pisemnej części egzaminu. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu – co dokładnie zawiera?

W otrzymanym zawiadomieniu znajdziemy dokładną datę a także adres miejsca, w którym odbędzie się nasz egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Jeżeli ubiegamy się o uprawnienia do projektowania w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa otrzymamy jeszcze jedną ważną informację. Przypomina ona o konieczności przedstawienia komisji egzaminacyjnej wybranych prac projektowych wykonanych podczas praktyki zawodowej. Prace przedstawia się oczywiście do wglądu, przed przystąpieniem do egzaminu ustnego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Opłata za egzamin

Otrzymując zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu, dostaniemy też pouczenie o konieczności wpłaty drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne. Nazywa się to opłatą za egzamin. W piśmie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące tego, jak i do kiedy dokonać tej płatności. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy złożyć do właściwej miejscem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Opłaty nie możemy złożyć później jak w dniu egzaminu pisemnego. W przeciwnym wypadku nie zostaniemy do niego dopuszczeni. Brak wpłaty będzie oznaczał naszą rezygnację z procesu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych. (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.