fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasilanie przeciwpożarowych urządzeń

Przy stałych gaśniczych urządzeniach, do jakich zalicza się np. urządzenia tryskaczowe pompa z elektrycznym napędem powinna osiągać minimalną swoją moc w czasie 15 sekund od jej uruchomienia. W rozdzielni zabezpieczenia pompowego urządzenia powinny cechować się dużą bezwładnością oraz możliwością utrzymania prądu rozruchu nie krótszego niż przez czas 20 sekund. Kiedy tryskaczowa instalacja zasilana jest z dwóch źródeł elektrycznej energii to kable, jakie prowadzą do sterowniczej szafy oraz do silników układa się oddzielnie w odległości wynoszącej minimum 3 metry jeden od drugiego. W pomieszczeniu, w jakim znajduje się tryskaczowa centrala zasada ta nie obowiązuje, tak samo jak w głównej rozdzielni, albo kiedy kable układa się w ziemi. (uprawnienia budowlane 2023)  

Zasilanie przeciwpożarowych urządzeń
Zasilanie przeciwpożarowych urządzeń

Dźwig przeznaczony dla straży pożarnej

Zarówno dźwig, jak i oświetlenie powinno posiadać zasilanie podstawowe oraz rezerwowe. Norma stosuje określenie „stopień ochrony przeciwpożarowej”, jednak określenie to nie pojawia się w innych przepisach. Wynika z tego, że w przypadku szybu oraz konstrukcji budynku chodzi tu o klasę związaną z ogniową odpornością. Klasa ogniowej odporności w szybie dźwigu oraz w jego otoczeniu musi być minimum taka sama, jak dla konstrukcji danego budynku. Stopień ogniowej odporności kabli oraz przewodów zasilających nie może być gorszy od klasy związanej z ogniową odpornością dźwigowego szybu. (uprawnienia budowlane segregator)  

Przewody i kable

Kable i przewody, które są trudno palne stosuje się bez spełniania dodatkowych wymagań, jeżeli układa się je w ziemi na minimum 70 cm głębokości, bądź w podłogach oraz ścianach stworzonych z niepalnych materiałów. Nie trzeba również stosować wymagań dodatkowych, kiedy przewody i kable układa się w pomieszczeniu, w którym znajduje się pompownia tryskaczy, w głównej rozdzielni oraz bezpośrednio pod stropem w podwieszonym suficie, gdzie wysokość wynosi powyżej 80 cm i jest chroniona tryskaczami. Może również nie być tu chronienia, jeżeli wysokość wynosi maksymalnie do poziomu 80 cm.  (uprawnienia budowlane testy) 

Wykorzystanie kabli i łączników

W przypadku zastosowania kabla o typie E90 sposób układania go musi być zgodny z zapisami w certyfikacie dopuszczenia kabla do użytku. Każdy z typów kabli musi mieć zastosowane dopuszczone mocowania, które są zgodne z montażową instrukcją. Każdy z łączników, jaki służy do zasilania pompy tryskaczowego urządzenia energią posiadać powinien odpowiednią nalepkę. Łącznik z kolei zabezpiecza się, aby osoby nieuprawnione nie manipulowały nim. Pomiędzy sterowniczą szafą pomp a główną rozdzielnicą kabel należy odpowiednio dobrać, aby jego wartość była równa 150% prądu dla możliwie największego systemowego obciążenia. Sterownicza szafa pomp umożliwiać powinna uruchomienie w sposób automatyczny silnika, kiedy zostanie przyjęty sygnał z ciśnieniowych łączników. Musi ona także pozwalać na uruchamianie ręczne silnika oraz na ręczne wyłączenie zatrzymania silnika. Dodatkowo sterownicza szafa wyposażona powinna być w amperomierz. (uprawnienia budowlane cena) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com