fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady wykonania pokrycia dachowego z papy na podkładzie betonowym i drewnianym

Na podkładzie betonowym

 • powinien być suchy i oczyszczony
 • podłoże przed układaniem papy powinno być zagruntowane roztworem lub emulsją asfaltową
 • układanie pokrycia zaczyna się od okapu. W pokryciach dwuwarstwowych szerokość pierwszego pasa wynosi ½ szerokości wstęgi, a drugiego pasa – całą szerokość. W pokryciach trójwarstwowych szerokość pierwszego to 1/3 szerokości wstęgi, drugiego – 2/3 szerokości wstęgi, trzeciego – cała szerokość wstęgi.
 • Warstwy przykleja się do podłoża i do siebie nawzajem przy pomocy lepików bitumicznych.
 • W przypadku pap termozgrzewalnych asfalt potrzebny do przyklejenia papy zawarty jest w jej strukturze.
 • Połączenie następuje na skutek rozgrzania palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy. Szerokość zakładów podłużnych powinna wynosić co najmniej 10 cm i powinny być one wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz kierunkiem najczęściej wiejących wiatrów.
 • Zakłady poprzeczne powinny mieć szerokość 12-15 cm i powinny być przesunięte względem siebie w kolejnych warstwach.

 

Na podkładzie drewnianym

 • pierwsza warstwa pokrycia mocowana jest do podłoża za pomocą gwoździ, a następnie są klejone z dodatkowym mocowaniem gwoździ.

 

 • Krycie równoległe do okapu:
 • pierwszą warstwę pokrycia rozpoczyna się ułożeniem wzdłuż okapu pasma o szerokości ½ rolki w taki sposób, aby arkusz wystawał poza obręb okapu o około 6cm
 • Arkusz mocuje się wzdłuż górnego brzegu gwoździami w odległościach ok.50cm, a wzdłuż pionowej krawędzi deski okapowej co ok. 5cm.
 • Następny arkusz układa się tak aby zakrywał górny brzeg pierwszego arkusza na 10 cm. Drugi arkusz mocuje się wzdłuż górnej krawędzi gwoździami w odległościach ok.50cm, a wzdłuż dolnej co ok.10cm.
 • Zakłady arkuszy należy sklejać dodatkowo lepikiem.
 • Druga warstwa pokrycia układana jest na lepiku, (zaczynając od pasma o szer. Całej rolki) z dodatkowym mocowaniem gwoździami w rozstawie 30cm tylko na górnym obrzeżu.
 • Zakład następnego pasa powinien przykryć gwoździe.
 • Niedopuszczalne jest przybijanie gwoździami dolnej i górnej krawędzi arkusza, gdyż może to być przyczyną znacznych deformacji pokrycia wskutek oddziaływań atmosferycznych.

 

 • Krycie prostopadle do okapu:
 • pierwszą warstwę pokrycia rozpoczyna się układając pasmo o szerokości ½ rolki prostopadle do okapu, przekładając je poza kalenicę na co najmniej 20 cm i mocując jednostronnie gwoździami wzdłuż pionowej krawędzi co 10 cm.
 • Następnie pasma układa się z zakładami smarowanymi lepikiem i mocowanymi gwoździami co 10cm.
 • Druga warstwa pokrycia układana jest na lepiku (zaczynając od pasma o szer. Całej rolki) z dodatkowym mocowaniem na pionowym obrzeżu gwoździami co 30 cm. Zakład następnego pasa powinien przykryć gwoździe pasa poprzedniego.
 • W pokryciach z pap termozgrzewalnych na podłożach drewnianych pierwsza warstwa papy musi być mocowana do podkładu mechanicznie, a dopiero warstwy następne mogą być zgrzewane.
 • Kalenice wykańcza się przekładając na drugą stronę ostatni pas papy lub układając wzdłuż krawędzi dodatkową rolkę papy (łączna szerokość krycia na obu połaciach co najmniej 50cm)
 • Kosze wykłada się wzdłuż dodatkowym pasem papy wklejanym pomiędzy warstwy pokrycia.

 

Zasady krycia dachów gontami papowymi

 • Na ogół takie pokrycie wykonywane jest jako dwuwarstwowe (papa+gonty) na pełnym deskowaniu.
 • Układanie gontu rozpoczyna się od okapu, mocując pierwszy pas wycięciami do góry. Następnie pasy gontów układa się wycięciami w dół, łącząc je ze sobą prostopadle do okapu na styk.
 • Kolejne rzędy powinny zachodzić na siebie tak, aby dolna krawędź gontów dochodziła do wycięć warstwy poprzedniej. Wycięcia powinny być przesunięte względem siebie o połowę szer. gonta.
 • pas papy.
 • Pokrycie w miejscach wymagających zaginania gontów należy dodatkowo podgrzewać przy użyciu palników płomieniowych, co ułatwi dopasowanie pokrycia do kształtu podłoża i dokładniejsze przyklejenie.
  Trwałość gontów papowych 20-30 lat; główna zaleta to wyeliminowanie konieczności okresowej konserwacji.

 

Zasady wykonywania pokrycia dachowego z dachówek

Podkład: łaty drewniane 38x50mm, przybijane do krokwi w rozstawie zależnym od rodzaju dachówki. Wzdłuż kalenicy i naroży wypukłych należy przybijać dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, a wzdłuż okapów i koszy przybite deski do mocowania obróbek blacharskich. Układanie pokrycia po uprzednim wykonaniu obróbek komina.
Krycie: od okapu zawieszając dachówki na łatach przy pomocy zaczepów profilowanych. Dolne brzegi dachówki powinny być oparte na desce okapowej, pokrytej pasem blachy ocynkowanej o szer min 20cm. Dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Dachówki powinny zachodzić na siebie 7-14cm rzędami. Prostopadle do okapu mogą być łączone na styk (karpiówka) lub nakłądać się na siebie dzięki specjalnemu zamkowi. Dodatkowe mocowanie dachówek: karpiówka i holenderska – co 5-6 dachówka w każdym rzędzie poziomym, dachówka zakładkowa i marsylska – każda dachówka. Mogą być przybijane gwoździami, przywiązane drutem przewleczonym przez ucho w spodniej pow dachówki lub mocowane klamrami wbijanymi w łaty.
Gąsiory: Mocowane na mokro (zaprawą wapienną lub cem-wap) oraz na sucho (miękkim drutem ocynkowanym lub klamrami). Zakład min 8cm
Kosze: pokryte pasmami blachy zakończone rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. Min szer pokrycia koszy – 50cm.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com