fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Zamieszanie wokół uprawnień budowlanych

Polska Izba Inżynierów Budownictwa złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozpatrzenie kwestii związanych z rozporządzeniem dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych. W orzeczeniu można przeczytać, iż ograniczenie uprawnień budowlanych jest ingerencją w zapewnianą przez Konstytucję wolność wykonywania zawodu. Do wprowadzenia takich ograniczeń upoważnia odpowiednie organy art. 16 pkt. 3 prawa budowlanego. Czego dotyczy to zamieszanie wokół uprawnień budowlanych? (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Rozporządzenie kontra ustawa

Trybunał mówi o tym, że Konstytucja ma w takiej sytuacji wyłączność. Rozporządzenie nie może zastępować w tym zakresie prawa budowlanego. Za niezgodne z Konstytucją uznano dwa zapisy. Jeden z nich znajduje się w art. 16 pkt. 3 prawa budowlanego, drugi we wspomnianym rozporządzeniu – paragraf 22 pkt. 1. Drugi dokument jest rozpatrywany wraz z załącznikiem, który określa wymagania odnośnie wykształcenia do otrzymania specjalności kolejowej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Zamieszanie wokół uprawnień budowlanych – brak możliwości nadawania uprawnień

Przepis z prawa budowlanego mówi o zakresie uprawnień budowlanych odnośnie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, łącznie z ich ograniczeniami. Nie ma tam jednak żadnych wytycznych, które dotyczyłyby treści rozporządzenia. Zakwestionowane przepisy przestały obowiązywać 12 miesięcy po ogłoszeniu wyroku, czyli 12 lutego 2019r. W tym dniu przestało obowiązywać rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prace nad nowelizacją ustawy nie zostały jednak zakończone przed tą datą. Z tego powodu Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Architektów RP nie mogą nadawać uprawnień budowlanych. (programy do uprawnień architektonicznych)

Zamieszanie wokół uprawnień budowlanych – senacki projekt nowelizacji

Senacka komisja ustawodawcza przygotowała projekt nowelizacji prawa budowlanego. Polega on przeniesieniu przepisów dotyczących zakresu uprawnień budowlanych a także ich ograniczeń z rozporządzenia do ustawy. Oczywiście projekt uwzględnia przepisy przejściowe. Według nich ci, którzy uzyskali uprawnienia budowlane przed wejściem ustawy w życie, mogą bez problemu sprawować samodzielne funkcje techniczne. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.