fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składamy wniosek o nadanie uprawnień

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014r. odnośnie samodzielnych funkcji technicznych przypomina o dołączenie do wniosku o nadanie uprawnień wszystkich potrzebnych załączników. Warto pamiętać, że sam wzór wniosku może się różnić w zależności od tego, do której z izb inżynierów należymy. Co jednak powinno się znaleźć w naszym wniosku? Jakie załączniki do wniosku o nadanie uprawnień musimy koniecznie zamieścić? Na tym skupimy się w tym wpisie. (testy uprawnienia budowlane)

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnień – dokumenty związane z wykształceniem

Przede wszystkim musimy potwierdzić swoje wykształcenie, a możemy to zrobić między innymi przez przedstawienie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych. Może to być również dokument zaświadczający o posiadaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika lub kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Jeżeli nasz kierunek studiów nie znajduje się w wykazie w załączniku numer 2 do wspomnianego rozporządzenia, konieczne będzie też przedstawienie suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów. Taki dokument musi potwierdzić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnień – dokumenty związane z praktyką

Do wniosku koniecznie należy dołączyć prace projektowe wykonane podczas praktyki zawodowej. Ponadto jeśli studia prowadzono na zasadzie umowy określanej przez art. 168b ustawy z 27.07.2005r. (prawo o szkolnictwie wyższym), dołączamy zaświadczenie z uczelni. Ten dokument potwierdza, że studia prowadzono w zgodzie z zawartą z izbą umową. Niezbędne jest także oświadczenie o odbyciu praktyki. Zamieszcza się tam zbiorcze zestawienie praktyki i decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych dla opiekuna praktyk. To też miejsce na zaświadczenie o wpisie opiekuna na listę właściwej izby samorządu zawodowego. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnień – nasze dane i potwierdzenie wpłaty

Do wniosku dodajemy kartę osobową, którą wcześniej uzupełniliśmy o wszelkie niezbędne dane. Możemy mieć wszystkie pozostałe załączniki, jednak jeśli nie dodamy potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, nasz wniosek nie zostanie w ogóle przyjęty. Warto wiedzieć, że w niektórych izbach obowiązuje elektroniczna rejestracja przed złożeniem wniosku. Jest tak na przykład w Mazowieckiej czy w Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com