fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Czym zajmuje się komisja kwalifikacyjna?

Komisja kwalifikacyjna to organ sprawdzający, czy przebieg praktyk zawodowych jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Aby jednak komisja była w stanie to zrobić, należy przedłożyć przed nią odpowiednie dokumenty. Należą do nich oświadczenie o odbyciu praktyk oraz zestawienie czynności wykonanych podczas praktyk projektowych i budowlanych. (testy uprawnienia budowlane)

Aby jednak rozpatrzenie przebiegu praktyk zawodowych było w ogóle możliwe, osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim praktykant musi w trakcie trwania praktyk pełnić czynną, samodzielną funkcję techniczną. Jego prace nie mogą ograniczać się jedynie do częściowego uczestnictwa tylko w wybiórczych pracach na placu budowy.

Czas praktyki budowlanej powinien być adekwatny do stopnia trudności przebiegu budowy danej konstrukcji. Przez cały okres nauki, nad praktykami czuwa osoba do tego uprawniona. Ma ona za zadanie obiektywnie ocenić realny postęp zdobywania wiedzy i doświadczenia przez praktykanta. (programy do uprawnień budowlanych)

Prawa i obowiązki komisji egzaminacyjnej

Zadanie komisji kwalifikacyjnej polega przede wszystkim na ocenie prawidłowego przebiegu praktyk budowlanych. Jeśli tylko komisja wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości lub też coś wzbudzi jej członków niepokój członków, mają ona prawo wszcząć postępowanie dowodowe. Postępowanie dowodowe ma na celu ocenę rzeczywistego przebiegu praktyk. W przypadku, gdy wykryte zostaną wyżej wymienione rażące naruszenia, są one zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

Postępowanie dowodowe w przypadku rażących naruszeń

Do rażących naruszeń zalicza się między innymi wykrycie rozbieżności pomiędzy rzeczywiście pełnioną funkcją techniczną a tą opisaną w dokumentach. ( więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu )

Wykrycie i udowodnienie przez komisję rażących naruszeń wiąże się z ogromnymi konsekwencjami. Konsekwencje zostaną w takim wypadku wyciągnięte zarówno od praktykanta, jak i od osoby, która sprawuje pieczę nad przebiegiem praktyk. ( program na uprawnienia budowlane )

Warto również wspomnieć, że osoba kierująca praktykami wydaje stosowne dokumenty i oświadczenia pod odpowiedzialnością karną. Postępowanie dowodowe, które wykaże rażące naruszenia, jest zazwyczaj końcem kariery w kwestii prowadzenia zawodowych praktyk budowlanych

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.