fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stanowiska pracy inżyniera budownictwa

Inżynierowie budownictwa zatrudnieni na stanowiskach: projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektora nadzoru budowlanego, rzeczoznawcy budowlanego, kierownika budowy i kierownika robót, muszą posiadać dodatkowe kwalifikacje, jakimi są uprawnienia budowlane. Otrzymuje się je po zdaniu specjalistycznego egzaminu państwowego i udokumentowanym czasie praktyki zawodowej. Są też inżynierowie, którzy pracują na stanowiskach, gdzie te uprawnienia nie są wymagane, np. stanowisko pracownika badawczo – rozwojowego, specjalisty ds. przygotowania produkcji, czy też produkcji pomocniczej.

 

Stanowisko badawczo-rozwojowe

Praca inżyniera budownictwa pracującego na stanowisku pracownika badawczo-rozwojowego nie jest bezpośrednio związana z realizacją obiektów budowlanych. Jego zadaniem jest badanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa. Prace badawcze dotyczyć mogą nowych konstrukcji budynków, lub ich fragmentów (fundamentów, ścian, dachów), a także urządzeń stosowanych w obiektach budowlanych. Przedmiotem prac badawczych są również nowe materiały budowlane np. zaprawy, betony, przekrycia dachowe. Inżynierowie na stanowiskach badawczo – technicznych zajmują się również kontrolą jakości materiałów i technologii stosowanych w budownictwie. W obszarze działalności pracowników badawczo – technicznych jest również poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i organizacji pracy na budowie.

 

Specjalista ds. przygotowania produkcji

Inżynier budownictwa zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. przygotowania produkcji zajmuje się opracowywaniem kosztorysów, czyli ustaleniem kosztów inwestycji budowlanej i przygotowaniem zestawień materiałów, elementów i urządzeń do budowy (modernizacji) obiektu budowlanego. Zbiera niezbędne informacje konieczne do złożenia oferty przetargowej, bierze udział w przygotowaniu propozycji umów, opracowuje projekty zagospodarowania planu budowy i organizacji montażu, koordynuje wykonawstwo własne i podwykonawstwo oraz ściśle współpracuje w zakresie aktualizacji kalkulacji robót z działem zaopatrzenia, działem produkcji pomocniczej i bazą sprzętowo – transportową. Kontroluje przestrzeganie na budowach przepisów BHP i p.poż., ocenia właściwą organizację, koszty i przebieg robót. Odpowiada za terminowość opracowania harmonogramu robót i składanie zapotrzebowań na materiały i urządzenia.

Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych w zakresie inżynierii budownictwa istnieje szereg specjalności, np.: budownictwo dróg wodnych; budownictwo morskie; budownictwo dróg, ulic i lotnisk; budownictwo podziemne; budownictwo dróg kolejowych oraz budownictwo ogólne obejmujące obiekty budownictwa mieszkaniowego, publicznego i komunalnego, jak i wszystkie obiekty budowlane.

Na przykład, inżynier budownictwa specjalizujący się w budowie mostów obejmuje  w swojej działalności takie obiekty budowlane, jak: mosty, wiadukty, planuje ich części od tak podstawowych elementów jak podpory i przęsła aż do bardzo szczegółowych elementów jak bariery i poręcze.

Inżynier budownictwa specjalizujący się w budowie dróg określa zarówno ich parametry geometryczne: szerokość, spadki, zjazdy, skrzyżowania, jak i opracowuje projekty odwodniania dróg, współpracuje przy ustalaniu rozwiązań dotyczących m.in. sygnalizacji świetlnych. Współpracuje on z inżynierami specjalizującymi się w budowie mostów, na etapie łączenia tych dwóch obiektów budowlanych.

Jednak najczęściej spotykanymi inżynierami budownictwa są osoby specjalizujące się w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym, czyli ogólnym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com