fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zagęszczanie gruntu przy zastosowaniu lekkich dynamicznych płyt

Czynnikiem, jaki wpływa na stateczność obiektu, oraz na jego trwałość i osiadanie jest stan zagęszczenia gruntów w ziemnych układanych konstrukcjach. Projektanci we wszystkich projektowych dokumentach wymagają, aby zostały zachowane określone stopnie albo wskaźniki związane z zagęszczeniem gruntu. Wieloletnie badania i doświadczenia spowodowały, że ustalono wyniki powiązania ich z innymi geotechnicznymi parametrami odnośnie zagadnień związanych z wytrzymałością na ściśliwość, ściskanie albo wodoprzepuszczalność. To pozwala natomiast poprawnie wymiarować ściany, oporowe konstrukcje i fundamenty, wykonywać obliczenia dotyczące stateczności skarp albo prognozować osiadanie ziemnych nasypów. (uprawnienia budowlane 2022)  

Zagęszczanie gruntu przy zastosowaniu lekkich dynamicznych płyt
Zagęszczanie gruntu przy zastosowaniu lekkich dynamicznych płyt

Mechanika gruntów

Dziedzina, która wiąże się z rozwojem tematyki związanej z zagęszczaniem gruntów to mechanika gruntów, która jest doskonalona oraz rozwijana na świecie. W jej wyniku dokonano opracowań wielu podręczników oraz geotechnicznych norm. Ostatnie dwudziestolecie jednak wraz z przyśpieszeniem procesu realizowania inwestycji, budowlane obiekty realizuje się oraz nadzoruje przez nieodpowiednio przygotowane do tego osoby, które ignorują zasady. Pominięcie udziału w procesie inżynierów geotechników sprawia, że przeprowadzane kontrole dotyczące zagęszczenia gruntu wykonują osoby, bez odpowiedniej technicznej wiedzy i wymaganych uprawnień. Kontrola związana z zagęszczaniem to zadanie, które jest ważne zarówno dla wykonawcy, jak i dla osoby kontrolującej budowę oraz dla inwestorów. Jej celem jest to, aby wyniki osiągnięte po dokonaniu kontroli były pozytywne.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Zastosowanie ugięciomierzy

Podczas wznoszenia wielowarstwowych nasypów zwykle wykonawcy nie stosują przepisów związanych z pomiarem gęstości. Korzystają natomiast z zależności, jakie zalecają producenci ugięciomierzy.  (uprawnienia budowlane kontakt)  Mają one być wiarygodnym i równoważnym sposobem na wykonanie badania lekką dynamiczną płytą albo statyczną. Ugięciomierze posiadają taką budowę, aby móc wykonać pomiar nośności drogowej nawierzchni, którą ocenia się często w oparciu o wyznaczane odkształceniowe moduły albo ugięcia w powierzchni, jaka jest badana. Dokonywanie pomiaru za pomocą ugięciomierza statycznego związanego z nośnością wskazują na pewny rodzaj analogii do obciążenia samochodowym kołem. Powierzchnia płyty odpowiada tu powierzchni styku samochodowego koła z drogową nawierzchnią.  (uprawnienia budowlane program) 

Kontrole zagęszczania gruntu

Pierwsze zasady związane z kontrolom zagęszczenia gruntu opracowano w 1933 roku w USA. R. Proctor wprowadził umowny rodzaj kontrolnego testu odnośnie ubijania gruntów, który określony w tym czasie został za pomocą energii 6KGcm/cm³. Przy gruboklastycznych gruntach określono je energią na poziomie 27 KGcm/cm³. Dokonując w laboratorium zagęszczenia kilku próbek o różnych stopniach wilgotności, wyznaczyć należy maksymalną objętościową gęstość gruntowego szkieletu oraz na potrzeby wykonawcy optymalną wilgotność. Za jego pomocą uzyskanie wymaganego wskaźnika związanego z zagęszczeniem jest prostsze. W praktyce wyniki związane z badaniami uzyskane przy zastosowaniu dynamicznej płyty, jak dla zagęszczonego badanego betonu będą inne, a tym samym będą one niewiarygodne. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com