fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zadania tynkarza

Tynkarz to osoba zajmująca się nakładaniem warstw tynków cementowych, cementowo-wapiennych, żywicznych itd. na powierzchnie stropów oraz ścian. Ponadto zajmuje się nakładaniem tynków suchych, takich jak np. płyt gipsowych.

Umiejętności elementarne

Podstawowymi umiejętnościami tynkarzy są samodzielne sporządzanie zapraw tynkarskich na podstawie określonych proporcji składników. Tynkarz musi wiedzieć nie tylko jakie składniki powinny znaleźć się w danej zaprawie (np. piasek, wapno, cement, gips, barwniki), ale również w jakich proporcjach te składniki powinny być wymieszane. Proporcje objętościowo-wagowe są szczególnie istotne np. w przypadku tynków żywicznych. Osoba piastująca stanowisko tynkarza wie w jaki sposób dany rodzaj tynku należy nałożyć na określone podłoże. Każdy rodzaj podłoża wymaga bowiem innego przygotowania. Inaczej będzie wiązał z tynkiem beton, inaczej kamień, a jeszcze inne właściwości będzie wykazywała cegła.  Wytworzenie tynku wymaga użycia różnych maszyn. Wśród nich główną rolę pełni mieszarka np. kielichowa, korytkowa czy też betoniarka. Tynkarz powinien znać się na ich obsłudze oraz konserwacji.

Aktualnie bardzo popularne stały się gotowe, wytworzone fabrycznie zaprawy.  Pociąga to za sobą konieczność orientacji w cenach dostępnych na rynku produktów. Wciąż jednak warto znać sposób wytwarzania zapraw, ponieważ w przeciwnym razie dany fachowiec nie będzie potrafił właściwej zaprawy do zleconej pracy i uzyskać pożądanego efektu.

Roboty przygotowawcze

Przystąpienie do robót powinno być poprzedzone przygotowaniem podłoża. Należy w pierwszej kolejności pozbyć się wszystkich otworów zamurowując je. Chodzi tu głównie o uszkodzenia podłoża lub niedoskonałości podłoża po starej instalacji elektrycznej. Następnie na ścianie przykleja się listwy lub wykonuje pasy z tynku, które wyznaczają powierzchnię tynku do położenia. Dzięki temu tynkarz może z łatwością wyznaczyć grubość zaprawy jaką ma położyć oraz wyznaczyć kąty proste w pomieszczeniu. Często w starszych obiektach niezbędne jest położenie pod tynk siatek metalowych ze względu na dużą grubość tynku do ułożenia, lub (znaczeni rzadziej w obecnych czasach) ułożenie mat trzcinowych. W przypadku obiektów remontowanych tynkarz w pierwszej kolejności musi usunąć stary tynk aby następnie wykonać listwy i położyć nowe warstwy tynku.

Prace główne

Roboty tynkarskie wykonuje się ręcznie lub przy użyciu maszyn. Prace ręczne wykonuje się przy użyciu kielni, packi i łaty tynkarskiej którą zaciera się i rozprowadza tynk na powierzchni stropu lub ściany. Prace mechaniczne polegają na narzuceniu zaprawy tynkarskiej z przewodu pompowego który pod wpływem sprężonego powietrza tłoczy zaprawę. Nałożony w ten sposób tynk należy wyrównać przy pomocy zacieraczki mechanicznej. Dobrze, jeśli osoba obsługująca sprzęty tego typu zna się na ich obsłudze w stopniu umożliwiającym ich swobodną konserwację. W przypadku bowiem zatkania przewodu tłoczącego należy umiejętnie usunąć zatory lub wymienić tarcze w zacieraczkach. Tynkarz poza wyżej opisanymi umiejętnościami musi umieć określić czas jaki potrzebny jest pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw tynku, w przypadku tynków dwu- lub trzywarstwowych. Na czas ten wpływ ma wiele właściwości, między innymi rodzaj zaprawy, temperatura i wilgotność otoczenia oraz rodzaj podłoża. Praca tynkarza wymaga posiadania fachowej wiedzy na każdym etapie pracy.

Prace końcowe

Podczas prowadzenia prac tynkarz wielokrotnie sprawdza jego gładkość przy użyciu łaty tynkarskiej i pionu. Pracę można uznać za zakończoną w chwili, gdy powierzchnia tynku jest wystarczająco gładka. Należałoby dodać że istnieją normy mówiące o tym jak gładka musi być powierzchnia tynków. Tynkarz sprawdzić powinien poza gładkością powierzchni tynku również kąty powierzchni tynku oraz jego grubość. Do prac tynkarza należ również zaliczyć obsadzenie elementów takich jak kratki wentylacyjne, haki i inne elementy które są zatopione w tynku.

Umiejętności tynkarskie

Najwyższymi umiejętnościami tynkarskimi odznaczają się osoby, które potrafią tynkować formy architektoniczne w postaci łuków i innych krzywizn, czyli osoby które potrafią tynkować powierzchnie wklęsłe i wypukłe taki jak sklepiani, gzymsy, czy kasetony. Wówczas ostateczną formę mają dopiero powierzchnie dodatkowo obrabiane w postaci gładzenia, filcowania czy cyklinowania.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com