Wymagane wykształcenieWymagane wykształcenie

Pierwszym krokiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Wiąże się to z koniecznością ukończeniem odpowiedniego kierunku studiów na uczelni wyższej lub uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza. Przed wyborem kierunku studiów warto więc dowiedzieć się gdzie tak naprawdę zaprowadzi nas wybrana droga.Podstawa prawna

Informację na temat tego jakie wykształcenie jest nam potrzebne do zdobycia uprawnień budowlanych w danej specjalności znajdziemy w:

 • Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie.  Pobierz
 • Ustawie Prawo Budowlane.  Pobierz

 • Warto zauważyć, że rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019r. zastąpiło dotychczasowe Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które w niezmienionej formie obowiązywało od 2014r. W załączniku nr 2 do rozporządzenia znajduje się tabelka z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych oraz przypisane do nich kierunki studiów odpowiednich i pokrewnych. Studia odpowiednie są to kierunki, które w sposób bezpośredni przygotowują do pełnienia zawodu związanego z daną specjalnością. Kierunki pokrewne są powiązane pośrednio, np. dla uprawnień w specjalności architektonicznej kierunkiem pokrewny jest budownictwo. Kierunki pokrewne dają możliwość uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie.  Wymagane wykształcenie


  Wykształcenie a specjalność

  Poniżej przedstawiamy zestawienie wymaganego wykształcenia wraz z praktyką niezbędną do odbycia dla poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych.

  Wybierz swoją specjalność i sprawdź jakie wykształcenie musisz posiadać do zdobycia odpowiednich uprawnień


 • Specjalność architektoniczna

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • architektura
  • architektura i urbanistyka

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik architekt

  - 4 lata
 • Specjalność konstrukcyjno-budowlana

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • architektura
  • architektura i urbanistyka
  • kierunki studiów w zakresie:
   • inżynieria środowiska
   • budownictwo hydrotechniczne
   • inżynieria gospodarki wodnej
   • melioracja

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • architektura
  • architektura i urbanistyka
  • kierunki studiów w zakresie:
   • inżynieria środowiska
   • budownictwo hydrotechniczne
   • inżynieria gospodarki wodnej
   • melioracja

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • architektura
  • architektura i urbanistyka
  • kierunki studiów w zakresie:
   • inżynieria środowiska
   • budownictwo hydrotechniczne
   • inżynieria gospodarki wodnej
   • melioracja

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • architektura
  • architektura i urbanistyka
  • kierunki studiów w zakresie:
   • inżynieria środowiska
   • budownictwo hydrotechniczne
   • inżynieria gospodarki wodnej
   • melioracja

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik budownictwa
  • murarz
  • murarz-tynkarz
  • cieśla

  - 4 lata
 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • inżynierii środowiska,
   • inżynierii naftowej lub gazowniczej,
   • wiertnictwa nafty i gazu

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie budownictwa

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik inżynierii sanitarnej,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • monter budownictwa wodnego,
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • technik urządzeń sanitarnych,
  • technik energetyk,
  • technik inżynierii środowiska i melioracji,
  • technik gazownictwa,
  • monter instalacji gazowych,
  • monter sieci gazowych,
  • monter sieci cieplnych,
  • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,
  • monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych

  - 4 lata
 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • elektroniki,
   • elektroniki i telekomunikacji,
   • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,
   • elektrycznego transportu szynowego,
   • miernictwa elektrycznego programowania sterowników,
   • automatyki i robotyki

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • elektroniki,
   • elektroniki i telekomunikacji,
   • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,
   • elektrycznego transportu szynowego,
   • miernictwa elektrycznego programowania sterowników,
   • automatyki i robotyki

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • elektroniki,
   • elektroniki i telekomunikacji,
   • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,
   • elektrycznego transportu szynowego,
   • miernictwa elektrycznego programowania sterowników,
   • automatyki i robotyki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • elektrotechniki,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektroenergetyki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • energetyki,
   • elektroniki,
   • elektroniki i telekomunikacji,
   • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,
   • elektrycznego transportu szynowego,
   • miernictwa elektrycznego programowania sterowników,
   • automatyki i robotyki

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik elektryk,
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
  • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,
  • elektryk

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna drogowa

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik drogownictwa
  • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik budowy dróg
  • technik budownictwa kolejowego
  • technik budownictwa

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna mostowa

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  1 rok 1 rok
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa

  - 1,5 roku

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik drogownictwa
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik budowy dróg
  • technik budownictwa kolejowego
  • technik budownictwa

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  1 rok 1 rok
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie budownictwa
  • kierunek studiów w zakresie transportu

  - 1,5 roku

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
  • technik budownictwa kolejowego
  • technik budownictwa

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
   • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
   • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
   • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunek studiów w zakresie transportu
  • kierunek studiów w zakresie elektrotechniki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
   • elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
  • technik transportu kolejowego
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  1 rok 1 rok
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa hydrotechnicznego,
   • inżynierii i gospodarki wodnej,
   • melioracji,
   • budownictwa,
   • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

  - 1,5 roku

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik budownictwa,
  • technik inżynierii środowiska i melioracji,
  • technik budownictwa wodnego,
  • technik melioracji wodnych,
  • technik budownictwa wodnomelioracyjnego

  - 4 lata
 • Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  1 rok 1 rok
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • budownictwa,
   • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,
   • inżynierii wojskowej

  - 1,5 roku
 • Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

 •   Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej!

  Rodzaj i zakres uprawnień Wymagane wykształcenie Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów Wymagana praktyka na budowie
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia bez ograniczeń do projektowania
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  1 rok 1 rok
  uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  - 3 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  1 rok 1,5 roku

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • informatyki,
   • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektrotechniki

  1 rok 1,5 roku
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania
  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  1 rok 1 rok

  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • informatyki,
   • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektrotechniki

  1 rok 1 lata
  uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi
  studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • informatyki,
   • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektrotechniki

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
  • kierunki studiów w zakresie
   • telekomunikacji,
   • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
   • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

  - 1,5 roku

  studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
  • kierunki studiów w zakresie
   • informatyki,
   • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
   • inżynierii elektrycznej,
   • elektrotechniki

  - 3 lata

  tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
  • technik telekomunikacji

  - 4 lata