fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wybór studiów oraz szkoły wyższej

Ważnym aspektem jest wybór odpowiednich studiów oraz szkoły wyższej przez osoby, które chcą w przyszłości sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Jak bowiem wskazuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) załącznik nr 2 – dla każdej specjalności uprawnień budowlanych są określone kierunki odpowiednie. Inaczej nazywa się je kierunkami odpowiadającymi. Ponadto Rozporządzenie określa także kierunki pokrewne (nauka do uprawnień budowlanych). Jedynie absolwenci wskazanych kierunków studiów, którzy ukończyli odpowiednią praktykę mogą starać się o uprawnienia budowlane.

Wybór studiów oraz szkoły wyższej

Czym są kierunki odpowiadające?

Godnym uwagi jest fakt, że kierunki odpowiednie oraz pokrewne zwiększają dostępność do uzyskania uprawnień budowlanych. I tak kierunkami odpowiednimi określamy te, które dobrano bezpośrednio do danej specjalności. Oczywiście zakres nauczania odpowiada wówczas w dużym stopniu konkretnej specjalności (program na uprawnienia budowlane).

Czym są kierunki uniwersalne?

Wspomniane wcześniej kierunki pokrewne nazywa się kierunkami uniwersalnymi. Oznacza to, że po ich ukończeniu można starać się o różne specjalności uprawnień budowlanych. Jednakże problem tkwi w tym, iż poszczególne uczelnie nie są usystematyzowane (program egzamin uprawnienia 2019). Prowadzi to do pojawiania się różnic w nazewnictwie pomiędzy wskazanym wcześniej Rozporządzeniem a nazwą kierunków studiów.

Brak usystematyzowania uczelni

Istotnie przestawiona kwestia braku usystematyzowania uczelni jest problematyczna. Wówczas konieczne jest dołączenie do wniosku o uprawnienia specjalnego suplementu, dyplomu lub wypis u z przebiegu studiów. Oczywiście należy pamiętać o potwierdzeniu dokumentów przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Biorąc pod uwagę powyższe dokumenty Komisja Kwalifikacyjna ocenia, czy kierunek studiów jest odpowiedni, czy też pokrewny dla danej specjalności. Jeżeli przynajmniej 1/3 programu studiów określonego w punktach ECTS zawiera zajęcia z zakresu kształtowania wiedzy i umiejętności związanych z kierunkami studiów określonych w ww. załączniku, wówczas kierunek odpowiada kierunkom zawartym w tym załączniku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com