fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wpływ temperatury składników na temperaturę mieszanki betonowej

To, jak wpływa temperatura poszczególnych składników na temperaturę mieszanki betonowej zostało przedstawione przez Nevilla. Podał on następujący przykład: jeżeli wskaźnik wodno-cementowy mieszanki jest równy 0,5, a stosunek wagowy kruszywa do cementu wynosi 5,6, to żeby temperatura mieszanki betonowej spadła o 1°C niezbędne jest obniżenie temperatury:

– cementu o 9°C,

– wody o 3,6°C,

– kruszywa o 1,6°C.

Widać też tutaj taką zależność, która mówi o tym, że temperatura cementu nie jest aż tak bardzo istotna ze względu na to, że w mieszance betonowej jest mała zawartość cementu (program na uprawnienia budowlane).

temperatura mieszanki betonowej
temperatura mieszanki betonowej

Nomogram

Nomogram pozwala na to, żeby:

– określić temperaturę mieszanek przy zadanej temperaturze składników na podstawie równania,

– obliczyć temperaturę składników przy zadanej temperaturze mieszanki betonowej.

Poniżej zobrazowano na dwóch przykładach zakres stosowania nomogramu.

Przykład I:

Jeżeli posiada się informacje o wartościach temperatur składników, to bez problemu można określić temperaturę mieszanki betonowej. Podane są dane temperatury:

– kruszywa: tk = 10°C,

– cementu: tc = 20°C,

– wody: tw = 35°C.

W tej sytuacji temperatura mieszanki betonowej wynosi tmb = 20°C.

Przykład II:

W sytuacji, kiedy zna się żądaną wartość temperatury mieszanki betonowej oraz temperatury np. kruszywa, to można ustalić temperaturę (procentową zawartość lodu) reszty składników. Podane są takie temperatury:

– oczekiwana temperatura mieszanki betonowej: tmb = 10°C,

– temperatura kruszywa: tk = 30°C,

– temperatura cementu: tc = 30°C.

Żeby móc zyskać żądaną temperaturę mieszanki betonowej, to niezbędne jest użycie wody zarobowe, która będzie zawierała w sobie 45% lodu.

Pielęgnacja

Należy pamiętać o tym, żeby czas transportu mieszanki był jak najkrótszy (uprawnienia budowlane). Należy zadbać o to, żeby na budowie korzystać z transportu pompowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się transport w pojemnikach o dużej pojemności przy użyciu żurawia. Wysokość swobodnego spadania mieszanki podczas układania nie powinna być większa niż 1 – 1,5 m. Dzięki dokładnemu zagęszczeniu mieszanki  betonowej, woda paruje wolniej. Mieszankę powinno się układać w sposób ciągły. Beton, który jest ułożony w deskowaniu, należy zabezpieczyć przed nasłonecznieniem.

Najskuteczniejszą pielęgnacją jest pielęgnacja metodą mokrą. Dzięki niej beton będzie stale nawilżony, a dodatkowo schłodzony. Zgodnie z badaniami rosyjskimi zaleca się, żeby beton był pod wodą od 6 do 12 godzin po zaformowaniu. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy będzie możliwe takie zachowanie. W trakcie upałów można krócej pielęgnować beton. Spowodowane to jest tym, że hydratacja cementu szybciej następuje w takich warunkach niż przy niskich temperaturach. Zgodnie z przepisami rosyjskimi beton, który dojrzewa w warunkach klimatu gorącego należy pielęgnować tak długo, aż osiągnie on minimum 70% wymaganej wytrzymałości na ściskanie. Jednak polscy naukowcy zalecają, żeby okres pielęgnacji wynosił:

– w przypadku betonów z cementem portlandzkim – 2 tygodnie,

– dla betonów z cementami hutniczymi – 3 tygodnie.

Kiedy nie powinno się betonować elementów?

 Nie powinno się betonować elementów w momentach, gdy słońce intensywnie świeci (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Najlepszą porą na betonowanie płyt stropowych czy posadzek przemysłowych jest wczesny świt w miesiącach letnich. Mowa tu o godzinach od 3 do 7 rano. Zaletami takiego podejścia są:

– korzyści technologiczne,

– niższe temperatury otoczenia,

– rytmiczny, równomierny transport mieszanki betonowej dzięki braku ruchu na ulicach.

W prenormie ENV 13670-1:2000 jest punkt, który dotyczy pielęgnacji i ochrony betonu. Zaleca się w nim, żeby rozwój właściwości betonu w strefie przypowierzchniowej oceniać na podstawie jednej z zależności:

– wytrzymałości na ściskanie od stopnia dojrzałości,

– wydzielanie się ciepła hydratacji od ciepła całkowitego wydzielonego w warunkach adiabatycznych.

Fakt znajomości parametrów wytrzymałości, którymi charakteryzuje się beton w pierwszych dniach dojrzewania, jest ważny z powodu:

– dalszych operacji, które dotyczą dojrzewania betonu,

– przebiegu organizacji robót betonowych (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com