fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Wpływ temperatury składników na temperaturę mieszanki betonowej

To, jak wpływa temperatura poszczególnych składników na temperaturę mieszanki betonowej zostało przedstawione przez Nevilla. Podał on następujący przykład: jeżeli wskaźnik wodno-cementowy mieszanki jest równy 0,5, a stosunek wagowy kruszywa do cementu wynosi 5,6, to żeby temperatura mieszanki betonowej spadła o 1°C niezbędne jest obniżenie temperatury:

– cementu o 9°C,

– wody o 3,6°C,

– kruszywa o 1,6°C.

Widać też tutaj taką zależność, która mówi o tym, że temperatura cementu nie jest aż tak bardzo istotna ze względu na to, że w mieszance betonowej jest mała zawartość cementu (program na uprawnienia budowlane).

temperatura mieszanki betonowej
temperatura mieszanki betonowej

Nomogram

Nomogram pozwala na to, żeby:

– określić temperaturę mieszanek przy zadanej temperaturze składników na podstawie równania,

– obliczyć temperaturę składników przy zadanej temperaturze mieszanki betonowej.

Poniżej zobrazowano na dwóch przykładach zakres stosowania nomogramu.

Przykład I:

Jeżeli posiada się informacje o wartościach temperatur składników, to bez problemu można określić temperaturę mieszanki betonowej. Podane są dane temperatury:

– kruszywa: tk = 10°C,

– cementu: tc = 20°C,

– wody: tw = 35°C.

W tej sytuacji temperatura mieszanki betonowej wynosi tmb = 20°C.

Przykład II:

W sytuacji, kiedy zna się żądaną wartość temperatury mieszanki betonowej oraz temperatury np. kruszywa, to można ustalić temperaturę (procentową zawartość lodu) reszty składników. Podane są takie temperatury:

– oczekiwana temperatura mieszanki betonowej: tmb = 10°C,

– temperatura kruszywa: tk = 30°C,

– temperatura cementu: tc = 30°C.

Żeby móc zyskać żądaną temperaturę mieszanki betonowej, to niezbędne jest użycie wody zarobowe, która będzie zawierała w sobie 45% lodu.

Pielęgnacja

Należy pamiętać o tym, żeby czas transportu mieszanki był jak najkrótszy (uprawnienia budowlane). Należy zadbać o to, żeby na budowie korzystać z transportu pompowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się transport w pojemnikach o dużej pojemności przy użyciu żurawia. Wysokość swobodnego spadania mieszanki podczas układania nie powinna być większa niż 1 – 1,5 m. Dzięki dokładnemu zagęszczeniu mieszanki  betonowej, woda paruje wolniej. Mieszankę powinno się układać w sposób ciągły. Beton, który jest ułożony w deskowaniu, należy zabezpieczyć przed nasłonecznieniem.

Najskuteczniejszą pielęgnacją jest pielęgnacja metodą mokrą. Dzięki niej beton będzie stale nawilżony, a dodatkowo schłodzony. Zgodnie z badaniami rosyjskimi zaleca się, żeby beton był pod wodą od 6 do 12 godzin po zaformowaniu. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy będzie możliwe takie zachowanie. W trakcie upałów można krócej pielęgnować beton. Spowodowane to jest tym, że hydratacja cementu szybciej następuje w takich warunkach niż przy niskich temperaturach. Zgodnie z przepisami rosyjskimi beton, który dojrzewa w warunkach klimatu gorącego należy pielęgnować tak długo, aż osiągnie on minimum 70% wymaganej wytrzymałości na ściskanie. Jednak polscy naukowcy zalecają, żeby okres pielęgnacji wynosił:

– w przypadku betonów z cementem portlandzkim – 2 tygodnie,

– dla betonów z cementami hutniczymi – 3 tygodnie.

Kiedy nie powinno się betonować elementów?

 Nie powinno się betonować elementów w momentach, gdy słońce intensywnie świeci (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Najlepszą porą na betonowanie płyt stropowych czy posadzek przemysłowych jest wczesny świt w miesiącach letnich. Mowa tu o godzinach od 3 do 7 rano. Zaletami takiego podejścia są:

– korzyści technologiczne,

– niższe temperatury otoczenia,

– rytmiczny, równomierny transport mieszanki betonowej dzięki braku ruchu na ulicach.

W prenormie ENV 13670-1:2000 jest punkt, który dotyczy pielęgnacji i ochrony betonu. Zaleca się w nim, żeby rozwój właściwości betonu w strefie przypowierzchniowej oceniać na podstawie jednej z zależności:

– wytrzymałości na ściskanie od stopnia dojrzałości,

– wydzielanie się ciepła hydratacji od ciepła całkowitego wydzielonego w warunkach adiabatycznych.

Fakt znajomości parametrów wytrzymałości, którymi charakteryzuje się beton w pierwszych dniach dojrzewania, jest ważny z powodu:

– dalszych operacji, które dotyczą dojrzewania betonu,

– przebiegu organizacji robót betonowych (informacje na temat egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.