fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wodochronne zabezpieczenie obiektu na skarpie

Zabezpieczenie wodochronne obiektu, który znajduje się na skarpie realizuje się poprzez konstrukcje z wodonieprzepuszczalnego betonu, albo poprzez połączenie fundamentowej płyty, która jest wodonieprzepuszczalna z fundamentowymi izolowanymi ścianami. W budowlanej konstrukcji wodoszczelność cechuje się tym, że woda przenikająca do betonu zostaje ograniczona. Nie przedostaje się ona także przez konstrukcyjne dylatacje, między przekroje, które mają wymuszone rysy, wbudowane elementy oraz przez rysy. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Wodochronne zabezpieczenie obiektu na skarpie
Wodochronne zabezpieczenie obiektu na skarpie

Ograniczenie w przedostawaniu się wody

Ograniczenie związane z przedostawaniem się wody wiążą się z tym, że wszystkie połączenia wykonuje się szczelnie. To samo dotyczy technologicznych przerw. Wszystkie wymagania odnośnie betonu muszą zostać spełnione, a minimalna grubość konstrukcyjnych elementów musi zostać zachowana. Zachowana musi zostać również minimalna wysokość związana ze strefą ściskania, a technologiczne przerwy oraz dylatacyjne muszą zostać rozmieszczone w sposób zaplanowany. To wszystko oznacza, że w technologii w szczegółowy sposób należy uwzględnić odpowiedni wybór betonu i wymiary związane z konstrukcyjnym elementem oraz z poprowadzonym zbrojeniem. Należy również unikać rys i odpowiednio je uszczelniać, albo też ograniczyć ich szerokość. Nie można pomijać tu dylatacji, przechodzących przez konstrukcje, które muszą zostać odpowiednio zaprojektowane. Nie bez znaczenia jest tu także odpowiednie zaplanowanie przebiegu prac budowlanych, etapów związanych z betonowaniem, roboczych przerw czy przekrojów, które będą miały wymuszone rysy. (uprawnienia budowlane 2022)  

Wytyczne uwzględniane w technologii

Do wytycznych, jakie uwzględnić należy w technologii należy to, aby projektant określił robocze szczeliny, które zgodnie z projektem zostaną wykonane.  (uprawnienia budowlane) Wszystkie wykonane połączenia w budowlanych wodonieprzepuszczalnych elementach muszą cechować się trwałością zabezpieczeń i jednocześnie być zgodne z projektową dokumentację. Do systemu związanego z uszczelnianiem spoin należy wziąć zamknięty system a w każdym z połączeniowych punktów oraz krzyżowań połączenia muszą wykazywać się szczelnością. W budowlanych elementach zbrojenie układa się tak, aby można było idealnie ułożyć, oraz w dalszym czasie zagęścić betonową mieszankę. Musi zostać zachowana tutaj szczelność, dlatego też w strefach połączeń elementów ograniczone jest uziarnienie w betonowej mieszance kruszywa, które wynosi maksymalnie 8 mm. Stosuje się go w razie potrzeby w miejscach stykania się ścian z denną płytą oraz ze stropem. Wszystkie wymienione wyżej wytyczne muszą zostać uwzględnione w technologii, aby była ona poprawna i przynosiła zamierzony efekt.  (uprawnienia budowlane program) 

Technologia monolitycznego betonu

Przy budowlanych obiektach wykonywanych przy zastosowaniu technologii betonu monolitycznego, a przede wszystkim przy wielokondygnacyjnych budynkach, można stosować także technologie, jakie wykorzystuje się w podziemnym i inżynieryjnym budownictwie. Bez względu na to, jaka jest konstrukcja danego budynku, która wynika z różnych techniczno – technologicznych uwarunkowań wymaga się przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz przygotowania projektu hydroizolacji i newralgicznych detali w fundamentowej hydroizolacji. (uprawnienia budowlane segregator )  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com