fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Windy w obiektach budowlanych

Wraz z rozwojem budownictwa i wznoszeniem przez człowieka coraz to wyższych konstrukcji, zaistniała potrzeba stworzenia urządzenia, które ułatwiałaby dostanie się na wyższe kondygnacje. O ile pokonanie dwóch pięter nie było dla przeciętnego użytkownika problemem, o tyle gdy powstawały budynki pięcio-, sześcio- i więcej kondygnacyjne okazało się ze wydrapywanie się na ostatnie pietra mogło być dość uciążliwe.

Egzamin na uprawnienia budowlane – jak wygląda, jakie pytania na ni padają? Gdzie znaleźć odpowiedzi na te pytania? Oczywiście na stronie www.uprawnienia-budowlane.com oraz na stronie www.uprawnienia-architektoniczne.com

Historia windy w obiektach budowlanych

Początków historii wind możemy upatrywać już w starożytności np. w Rzymskim Koloseum funkcjonowało 20 urządzeń dźwigowych. Jednak pierwsze tego typu konstrukcje znacznie różniły się od tych nam znanych obecnie, tym co najbardziej je różniło było bezpieczeństwo użytkowania.

Ówczesne windy spełniają szeregi norm alby mogły być dopuszczone do użytkownika. Przede wszystkim urządzenie dźwigowe dostosowuje się do charakteru eksploatacyjnego. Przepisy dotyczące wind w szpitalach będą się różnić od tych montowanych w luksusowych willach. Tak samo jeśli zakładamy ze z wind będą korzystać osoby niepełnosprawne wtedy obostrzenia dotyczące wind są dość rygorystyczne. Tego typu kabina dźwigowa powinna mieć szerokość minimum 1,1m i długość 1,4 m. Co więcej poręcze o wysokości 0,9m, tabliczkę przyzywową ( z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową)  nie wyżej niż 1,2m i w odległości nie mniejszej niż 0,5m od naroża kabiny.

Wytyczne dla wind

Z kolei wytyczne odnośnie wind wykorzystywanych w budownictwie wielorodzinnym też mogą znacznie różnić się miedzy sobą. Na przykład w zabudowie śródmiejskiej i budynku wielorodzinnym średnio wysokim, który posiada nie więcej nic 3 mieszkania na kondygnacji które są dostępne z jednej klatki schodowej dopuszcza się montowanie wind nie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Windy w kontekście przepisów prawa

Istnieją również ustalenia dot. dostępności do urządzenia dźwigowego. Powinno być ono dostępne z każdej kondygnacji użytkowej. Jednak nie dotyczy to przypadków gdy budynek został przebudowany w skutek czego np. poddasze zaadoptowane na cele użytkowe zostało pozbawione dostępu do windy.

Istotne jest również różnica poziomów podłogi kabiny dźwigowej a poziomu posadzki kondygnacji użytkowej. Nie powinna być ona większa niż 0,02m.

Kolejnym aspektem jest odległość drzwi dźwigu od przeciwległej ściany lub przegrody. Powinna ona wynosić minimum -1,6m dla dźwigów osobowych, -1,8m dla dźwigów towarowych małych  i -3m dla dźwigów szpitalnych i towarowych.

Jednymi z istotniejszych obostrzeń są przepisy ogólne dotyczące dźwigów. Mówią ze zespoły napędowe zastosowane  w dźwigu montuje się tak aby ich drgania nie przenosiły się na konstrukcje budynku. Zabraniają one sytuowania maszynowni dźwigów obok pomieszczeń mieszkalnych.

Szyby windowe

Same szyby dźwigowe również podlegają szeregowi obostrzeń. Jeśli są one umieszczone poza obrębem budynków to  minimalna temperatura w nich nie schodziła poniżej +5°C. Szyby dźwigów wykonuje się z materiałów niepylących lub zabezpieczone taką powłoką. W większości budynków w szybie mogą znajdować się maksymalnie 3 dźwigi. Jednak w budynkach opieki społecznej i szpitalach dopuszcza się montowanie tylko jednej windy w szybie. Zatem każda kolejna winda wymaga odrębnego szybu.

Istnieją również szeregi wytycznych dotyczących usytuowania wind, szybów i maszynowni w budynkach aby zapewnić bezpieczeństwo. Liczy się też komfort użytkowania i ilość hałasu jaką może takie urządzenie dźwigowe generować.

Eksploatacja windy

Jednym z ostatnich ale równie ważnych aspektów jest uzyskanie przez inwestora decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia technicznego. W tym przypadku organ nadzoru technicznego musi wykonać następujące czynności:

  • -Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji
  • -Zidentyfikowanie urządzeniem i sprawdzenie stanu technicznego oraz oznakowania
  • -Sprawdzenie zgodności wyposażenia urządzenia z przedłużona dokumentacja na miejscu eksploatacji urządzenie

Jak widać inwestor oraz architekci planując zastosowanie, obecnie jakże popularnych wind muszą liczyć się z szeregiem norm i wymogów. Nakładane są one na tego typu rozwiązania co czasem nie jest łatwe lecz konieczne we współczesnym budownictwie .

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com