fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Węzeł cieplny

Węzeł cieplny jest to komplet urządzeń, którego celem jest podłączenie wewnętrznych instalacji cieplnych do zewnętrznego punktu przyłączeniowego do sieci ciepłowniczej. Omawiany system jest częścią instalacji systemu ciepłowniczego. Zadaniem węzła ciepłowniczego jest dostarczenie odpowiednich parametrów do instalacji grzecznych. W węźle ciepłowniczym ciepło przekazuje się z zewnątrz do wewnątrz, ale również rozdzielone na poszczególne gałęzi. Dodatkowo w miejscu tym kontroluje się wysokość temperatury. Węzeł ciepłowniczy zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia czynnika grzewczego, zapewnia jego oczyszczenie i krążenie w instalacji wewnętrznej. Ponadto dokonuje się ewentualnie pomiaru i rejestracji parametrów czynnika grzewczego.

Węzeł cieplny w mieszkaniówce

Do węzła w obiekcie mieszkaniowym doprowadza się sześć przewodów:

 • 2 przewody, którym pełni funkcję zasilania i powrotu z kotła lub węzła ciepłowniczego,
 • 2 przewody zasilający i powrotni w  mieszkaniowej instalacji c.o.,
 • 1 przewód mający na celu doprowadzenie zimnej wody,
 • 1przewód będący wyjściem c.w.u. do mieszkania.

Orurowanie dodatkowo uzupełnia się o zasilanie ogrzewania podłogowego. Przewodem zasilającym z kotła lub węzła ciepłowniczego doprowadza się czynnik grzewczy. Najczęściej jest to uzdatniona woda lub woda z dodatkiem glikolu.Czynnik przekazywany w instalację wewnętrzną bezpośrednio zasila i ociepla mieszkanie, dlatego należy temperaturę  tego obwodu obniżyć.  Zasadę przygotowania ciepłej wody użytkowania można przyrównać do przepływowego podgrzewacza ciepła. Z tą różnicą, że źródłem ciepła jest woda grzewcza. Woda zimna przepływa przez wymiennik ciepła, który dobrany jest tak, aby w miejscu poboru wody uzyskać wodę o temperaturze około 55°C.

Części składowe węzła cieplnego

W skład standardowego węzła cieplnego wchodzą m.in.:

 • wymiennik ciepła – pozwala przekazać ciepło z wody grzewczej do instalacji c.w.u. W mieszkaniówce stosuje przede wszystkim się wymienniki płytowe.
 • hydrauliczny regulator przepływu – kieruje wodę grzewczą do instalacji c.o. oraz na wymiennik w celu przygotowania c.w.u. W taki sposób realizuje się pełen cykl dla przygotowania c.w.u.;
 • zawór strefowy – jest to element z siłownikiem i programatorem, który zlokalizowany jest w mieszkaniu. Umożliwia regulację ogrzewania przez osoby korzystające z tego systemu.
 • ciepłomierz oraz wodomierz, czyli elementy pomiarowe. Ciepłomierz może być ultradźwiękowy ale też mechaniczny. Pomiar może być odrębny dla c.o. i dla c.w.u. Wodomierz wody zimnej umożliwia rozliczanie poszczególnych użytkowników z realnego zużytego ciepła i wody;
 • filtry siatkowe – elementy te instaluje się na zasilaniu wody grzewczej i na przewodach wody zimnej. Może być również zainstalowany na powrocie z instalacji c.o.;
 • zawór termostatyczny  – ma na celu regulację  temperatury wypływu ciepłej wody i utrzymanie jej wartości na poziomie wartości normatywnej. Element ten stosuje się opcjonalnie.
 • mieszacz termostatyczny – zapewnia utrzymanie temperatury wypływu c.w.u. wymaganej przez użytkownika. Element ten stosuje się opcjonalnie.
 • zawór termostatyczny – ograniczający temperaturę powrotu c.o. Obniżenie temperatury zwiększa efektywność cieplną układu. Element ten stosuje się opcjonalnie.
 • zestaw cyrkulacyjny. Element ten stosuje się opcjonalnie.

Instalacja c.w.u – instalacja ciepłej wody użytkowej ;

instalacja c.o – instalacja centralnego ogrzewania

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com