fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wapienne mleko

Wapienne mleko to wapienne ciasto, które rozcieńcza się z wodą na zaczyn o konsystencji śmietany. Objętościowy ciężar wapiennego mleka wynosi 1,15-5-1,20 T/m³ przy zawartości Ca(OH) 2. Wapienne mleko używa się między innymi do bielenia ścian, przy zarabianiu cementowych zapraw itd. (uprawnienia budowlane). Jest wykorzystywane w branży budowlanej i ma szerokie zastosowanie.

Wapienne mleko

Jak długo twardnieje zaprawa?

Przy normalnych warunkach w murze zaprawa o grubości 55 cm całkowicie stwardnieje dopiero po minimum 3 latach (testy 2021 uprawnienia). W grubszych murach, gdzie dopływ powietrza jest ograniczony, zaprawa twardnieje w dłuższym okresie czasu. Badania wskazały, że wapienna zaprawa w obronnych grubych murach z czasów średniowiecza bądź starożytnych do dzisiejszego dnia całkowicie się nie skarbonizowała. Jeżeli nie mamy dostępu do powietrza i w związku z tym także do dwutlenku węgla, zamiast procesu karbonizacji następuje krystalizowanie się wapniowego wodorotlenku. Jest to drugi z rodzajów twardnienia wapnia. Aby przyśpieszyć proces twardnienia tynków i zapraw stosuje się zwiększanie sztuczne dwutlenku węgla. Dzieje się to poprzez np. palenie koksowników czy doprowadzenie spalinowych gazów, które mają dużą zawartość C02.

Przebieg twardnienia gaszonego wapna

Twardnienie gaszonego wapna może odbywać się na dwa sposoby. Po pierwsze karbonizacja, czyli połączenie z dwutlenkiem węgla. Podczas zajścia tej reakcji otrzymuje się węglan wapnia, który stanowił wyjściowy produkt podczas wyrobu wapna. Mamy tu do czynienia z cyklicznym procesem. Obecność wody w przebiegu reakcji jest niezbędna. Woda odgrywa tu rolę katalizatora, który umożliwia karbonizację (program egzamin uprawnienia 2021).

Wpływ podwyższenia temperatury na wysychanie zapraw

Podwyższanie temperatury bez doprowadzenia odpowiednio dwutlenku węgla może wywołać odmienny skutek, ponieważ w takim wypadku tynk albo zaprawa wysycha i nie przyłączają do siebie dwutlenki węgla. W związku z tym zaprawa może pękać i kruszyć się (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Proces krystalizacji wodorotlenku wapniowego połączony z procesem odparowania wody powoduje w konsekwencji twardnienie wapna. Jeżeli nie mamy dostatecznego przepływu powietrza jak i dwutlenku węgla, zaczyn lub zaprawa wapienna wydziela kryształki uwodnionego wodzianu wapnia.

Krystalizacja podczas użycia mielonych zapraw palonego wapnia i jednoczesnym mocnym chłodzeniu przebiega energicznie. Takie zaprawy tężeją już w ciągu kilku godzin. Z tego względu cieszą się dużym zastosowaniem. W normalnych warunkach procesy te zachodzą jednocześnie. Jednak w zewnętrznych warstwach, gdzie powietrze szybciej dociera powstaje przede wszystkim węglan wapnia. W głębszych warstwach powstają kryształy uwodnionego wapniowego wodorotlenku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com