fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W jaki sposób uzyskać wykształcenie inżyniera budownictwa i zdobyć uprawnienia budowlane?

Inżynier budownictwa to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku odpowiedni dla danej specjalności i posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni. Musi również odbyć praktykę zawodową pod kierunkiem osoby, która posiada uprawnienia budowlane. Dodatkowo musi zdać egzamin na uprawnienia budowlane, który składa się z części pisemnej i ustnej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

wykształcenie inżyniera budownictwa

wykształcenie inżyniera budownictwa

Wykształcenie wyższe

Tytuł inżyniera budownictwa można zdobyć  kończąc studia na każdej polskiej politechnice. Istotne są również w trakcie studiów praktyki, które pozwalają zdobyć odpowiednie doświadczenie w zawodzie. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie należy oprócz odpowiedniego wykształcenia odbyć praktykę. Jest to dwuletnia praktyka w biurze projektowym oraz roczna jeśli chodzi o uprawnienia wykonawcze,ależy odbyć również 2 lata praktyki na budowie.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane trzeba podejść do egzaminu pisemnego i ustnego. Specjalności uprawnień budowlanych: specjalność drogowa, mostowa, kolejowa, konstrukcyjna, wyburzeniowa, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, telekomunikacyjna, specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Studenci studiów budownictwa po zakończeniu swojej edukacji zazwyczaj dążą do tego, by zdobyć uprawnienia budowlane. Później szukają pracy w biurze projektowym lub w firmie budowlanej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Zadania inżyniera budownictwa

Inżynier budownictwa pełni bardzo ważne funkcje. Odpowiada właściwie za cały proces powstawania projektów budowlanych, od ich projektowania po nadzór budowy i kierowania nim. Wszystko to wiąże się z dużą odpowiedzialnością.Wyróżniamy następujące specjalności uprawnień budowlanych: architektoniczno-konstrukcyjna, budowlana, drogowa, kolejowa, mostowa, telekomunikacyjna, wyburzeniowa, instalacyjna, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.