fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Usunięcie drzew w kontekście prawa

Dnia 17 czerwca 2017 roku weszły w życie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki. Według nich osoba chcąca usunąć drzewo, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rosnące na terenie nieruchomości należącej do danej osoby (lub ze zgodą właściciela w przypadku osoby dzierżawiącej dany teren). Musi ten fakt zgłosić do odpowiedniego organu. Takie zgłoszenie można złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, bez pobierania przez nich jakichkolwiek opłat. W sytuacji niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi lub dzierżawiącemu grożą wysokie kary pieniężne. Jednak warto też zaznaczyć, że od tych przepisów istnieją też wyjątki. Chodzi tu o sytuacje, w których nie trzeba zgłaszać chęci wycinki drzew:

  • W przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

  • W przypadku drzew owocowych (przypominamy, że orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe)
Usunięcie drzew w kontekście prawa

Wycinka drzew

Identyczne wytyczne dotyczące wielkości drzew, których chęci wycinki nie trzeba zgłaszać, obowiązują w przypadku drzew występujących na terenie prywatnej nieruchomości lub część prywatnego terenu wpisany jest do rejestru zabytków (np. Biskupin i Sępolno we Wrocławiu). Wyjątek stanowią drzewa owocowe, ponieważ na ich wycięcie trzeba uzyskać stosowną zgodę, kiedy ich pień przekracza 50cm na wysokości 5cm. W takim przypadku odpowiednie zgłoszenie należy złożyć do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto jednak zaznaczyć, że wydanie takowej decyzji pozwolenia konserwatorskiego na wycinkę drzewa jest poddane opłacie skarbowej w wysokości 86 zł.

Prawo w wycince drzew

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z usunięciem drzew, obowiązkiem jest sprawdzić także, czy w konarach drzew, które mamy w planie usunąć (nawet w przypadku, kiedy ze względu jego wielkości nie jesteśmy zmuszeni tego nigdzie zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną. W takich przypadkach sprawę kieruję się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę danego drzewa. W przypadku drzewa zamieszkanego przez ptaki jest możliwa jego wycinka bez potrzeby posiadania stosownej zgody. Należy zachować czas który musi obejmować okres poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Co po zgłoszeniu?

Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki. Następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu. Powinien być wysłany zostanie listownie do zgłaszającego (za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo. Brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia). Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm.

Warto dodać, że w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzono zapis mówiący o tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte już drzewo, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający również związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest zobowiązany uiścić opłatę za wycięcie drzewa.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com