fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustrój nośny

Ustrojem nośnym jest część przęsła, która przekazuje na podpory obciążenie, które znajduje się na jezdni (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Przęsło to ustrój nośny i nawierzchnia, która jest pomiędzy dwiema sąsiednimi podporami.

Na ustrój nośny składają się:

– dźwigary główne,

– pomost,

– stężenia,

– łożyska.

Ustrój nośny

Zadaniem dźwigarów głównych jest przejmowanie i przekazywanie na podpory ciężar własny przęsła oraz obciążenie użytkowe. Przęsło zbudowane jest z reguły z co najmniej dwóch dźwigarów głównych, które są ustawione w płaszczyznach pionowych.

Pomost

Pomost zbudowany jest z:

– belek poprzecznych, które opierają się na dźwigarach głównych,

– belek podłużnych, które opierają się na poprzecznicach.

Jest to ruszy, na którym układa się:

– w pierwszej kolejności: odpowiednie pokrycie w postaci pokładu, niecek blaszanych wypełnionych betonem czy płyty żelbetowej,

– następnie: nawierzchnię jezdni i chodników.

Pomiędzy nawierzchnią a podłożem powinna znajdować się warstwa izolacyjna, która powinna być zabezpieczona warstwa ochronną przed uszkodzeniem.

Nawierzchnia na trwałym obiekcie mostowym i nawierzchnia na odcinku drogowym, który przylega do mostu powinny być takie same (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Należy pamiętać o tym, że dźwigary główne i pomost nie zawsze tworzą odpowiednio sztywną konstrukcją przestrzenną, która mogłaby:

– przejąć siły, które są skierowane poprzecznie od parcia wiatru,

– przejąć siły odśrodkowe,

– zapobiec zjawiskom skręcania,

– zapobiec wyboczeniu dźwigarów głównych.

Stężenia

W przypadku mostów stalowych i drewnianych niezbędne jest zastosowanie dodatkowych konstrukcji stężających, którymi są stężenia podłużne i poprzeczne.

Stężenia podłużne nazywa się również wiatrownicami, które oblicza się na działanie wiatru. Przejmują one siły poziome, które działają w sposób poprzeczny do osi mostu. Przekazują te siły na podpory bezpośrednio bądź za pomocą stężeń poprzecznych. Wiatrownica może zostać zastąpiona odpowiednio sztywnym pomostem.

Zadaniem stężeń poprzecznych jest:

– przenoszenie wpływu parcia wiatru,

– zapewnienie współpracy z dźwigarami głównymi konstrukcji mostowej.

Stosuje się je w formie kratownic bądź ram. Ramami portalowymi są skrajne ramy poprzeczne, które przenoszą obciążenia od stężeń poziomych na podpory przy mostach z jazdą dołem. Sztywność konstrukcji przęsłowej na skręcanie mogą zwiększyć stężenia poprzeczne pośrednie.

Łożyska mostu

Łożyskami mostu są elementy, których zadaniem jest:

– przenoszenie nacisków dźwigarów głównych na podpory (siły skupione),

– umożliwienie swobodnego przesuwu dźwigara pod wpływem sił czy zmian temperatury.

Wyróżnia się łożyska stałe oraz ruchome. Łożyska ruchome dzieli się na:

– styczno-przesuwne, które stosuje się w mostach, które charakteryzują się małymi rozpiętościami przęseł,

– wałkowe, które charakteryzuje się mniejszymi oporami podczas przesuwu z powodu zastąpienia tarcia posuwistego tarciem potoczystym.

Te mosty, które pracują jako belki wolnopodparte mają na jednej podporze łożysko stałe, a na reszcie – łożyska ruchome.

Łożysko stałe zbudowane jest z reguły z:

– płyty górnej, która ma gładką płaszczyznę poziomą,

– płyty dolnej, która ma obrobioną powierzchnię cylindryczną.

Dzięki dwóm trzpieniom stalowym siły poziome z górnej części przekazuje się na dolną część łożyska.

Łożysko ruchome styczno-przesuwne jest odpowiednikiem łożyska stałego (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne). Jedyna różnica jest taka, że różnią się kształtem otworów w górnej płycie łożyskowej. Otwory są bardziej wydłużone w kierunku równoległym do osi mostu, co pozwala na przesuw górnej płyty łożyska względem dolnej. Często jest tak, że łożyska styczno-przesuwne nie posiadają zazębień, które ograniczałyby przesuw górnej płyty względem dolnej.

Łożyska wałkowe stosuje się w przypadku mostów drogowych, które mają rozpiętość powyżej 20 m. Wyróżnia się łożyska jednowałkowe lub dwuwałkowe. Stalowe łożysko wałkowe buduje się z płyty górnej, którą mocuje się do dźwigara, kadłuba, wałków i płyty dolnej, która opiera się na ciosie.

Podpory mostów i przyczółki

Podpory mostów stałych powstają z:

– kamienia,

– betonu,

– żelbetu,

– stali.

Podpory drewniane są odpowiednie dla mostów tymczasowych.

Przyczółki oraz filary mogą mieć różne kształty. Zależy to od:

– rozpiętości i układu statycznego konstrukcji nośnej przęseł,

– wysokości dojazdów,

– sposobu posadowienia,

– właściwości materiałów użytych do budowy,

– względów estetycznych (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com