fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienie drogowe oraz mostowe bez ograniczeń

Godnym uwagi jest fakt, jakie możliwości daje posiadanie ww. uprawnień bez ograniczeń. Otóż posiadając je można projektować obiekty budowlane i/lub kierować robotami budowlanymi. Oczywiście dotyczy to określonych obiektów (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Z pewnością są nimi kolejowe obiekty inżynieryjne. Zalicza się do nich mosty, wiadukty, ściany oporowe, tunele liniowe, przepusty, podziemne oraz nadziemne przejścia dla pieszych. Istotnie muszą być zgodne z przepisami technicznymi, którym odpowiadają obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Kolejne są drogowe obiekty inżynierskie – zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Ważnym aspektem jest również to, iż osoby posiadające ww. uprawnienia mają prawo do tego, aby obliczać światło przepustów i mostów.

Uprawnienie drogowe oraz mostowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie ograniczonym

Istotnie powyższe uprawnienia umożliwiają projektowanie i/lub kierowanie robotami budowlanymi. Oczywiście wiążą się one z określonymi obiektami. Są nimi obiekty mostowe jednoprzęsłowe. Ich zgodność określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie oraz przepisy o drogach publicznych. Ważnym aspektem są parametry przęsła (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Otóż musi być ono wykonane z prefabrykatów, a jego rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Co więcej, musi być posadowione na stabilnym gruncie. Z kolei drugim obiektem są przepusty.

Obiekty w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

Ważnym aspektem są obiekty, których dotyczą uprawnienia budowlane w ww. specjalności do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Dotyczą one przepustów i dróg dla ruchu oraz postojów statków powietrznych (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Poza tym zgodnie z przepisami o drogach publicznych, oprócz przepustów i drogowych obiektów inżynierskich związane są z drogami.

Obiekty w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie

Istotnie należy wspomnieć o obiektach, z którymi związane są uprawnienia budowlane w ww. specjalności oraz zakresie. Dotyczą one projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi takich obiektów, jak drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla ruchu lub postoju statków powietrznych. Jak również przepustów oraz dróg lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Oczywiście zgodność określają przepisy o drogach publicznych, wyłączając drogowe obiekty inżynierskie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com