fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia w specjalności architektonicznej krok po kroku

Z pewnością każdy, kto chce samodzielnie projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Jest to wymóg konieczny, aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Wówczas taka działalność wiąże się z koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. W tym zakresie znajduje się również obowiązek dokonywania fachowej oceny zjawisk technicznych.

Uprawnienia w specjalności architektonicznej krok po kroku

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Ważnym aspektem jest złożenie ww. wniosku (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Tylko wtedy możliwe jest ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Oczywiście możliwe jest wcześniejsze zapoznanie się z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Znajdziemy go w załączniku nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”.

Załączniki do wniosku oraz opłaty

Istotnie składając wniosek należy pamiętać o wymaganych do niego załącznikach. Całość dokumentacji umieszcza się w zamkniętej teczce, którą należy złożyć w biurze właściwej okręgowej izby architektów. Oczywiście kandydat musi uiścić opłatę za wdrożenie postępowania kwalifikacyjnego. Suma pieniędzy, które trzeba ponieść obowiązuje od 1 marca 2018 roku (program z aktami na uprawnienia budowlane). I tak za kwalifikację wykształcenia oraz praktyki do projektowania bez ograniczeń i z ograniczeniami musimy zapłacić 935 zł. Taka sama kwot dotyczy kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i z ograniczeniami. Z kolei zarówno za kwalifikację do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jak i z ograniczeniami musimy zapłacić 1405 zł. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Dodatkowe załączniki oraz opłaty

Z pewnością nie można zapomnieć o dołączeniu do wniosku dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu oraz wypisu z przebiegu studiów. Poza tym kandydat dołącza oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej wraz z zestawieniem zbiorczym. Jak również życiorys oraz inne dokumenty, których wymaga dana izba okręgowa. Konieczne jest także dołączenie potwierdzenia dokonanej opłaty (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Ważnym aspektem jest też fakt, iż podczas składania wniosku mogą być wymagane dodatkowe opłaty. Ponosi się je m.in. za wydanie decyzji, poświadczenie własnoręczności podpisu lub poświadczenie zgodności odpisu, duplikatu. kopii składanych dokumentów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com