fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia SEP

Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja o różnej strukturze, która zrzesza techników inżynierów oraz osoby, które kształcą się na dane stanowisko. Uprawnienia SEP są jednym z najważniejszych i powszechnych uprawnień, które powinien posiadać elektryk. Można uzyskać je dzięki odpowiednio zdobytym kwalifikacjom oraz zdanym egzaminom. Uprawnienia SEP pozwalają na eksploatację instalacji elektroenergetycznych. Dodatkowo również  na dozór instalacji elektroenergetycznych oraz gazowych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) W odpowiednich ośrodkach można uzyskać uprawnienia SEP z zakresu elektrycznego, energetycznego, czy gazowego, wśród wielu uprawnień są między innymi uprawnienia dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają przetwarzają i zużywają energię elektryczną i dotyczą prądotwórczych przyłączy do krajowej sieci elektroenergetycznej, bez względu na wysoką jakość napięcia znamionowego, urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż jeden k/v. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne) Kolejną grupą jest eksploatacja i dozór urządzeń wytwarzających, przetwarzających, wysyłających i  zużywających ciepło oraz inne urządzenia elektryczne. Dotyczy to kotłów parowych, sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbin parowych, przemysłowych, urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, urządzeń do składowania i magazynowania, rozkładu ładunków, aparatura kontrolno-pomiarowych i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń instalacji wymiennych. (egzamin na uprawnienia architektoniczne) Kolejną grupą w tym zakresie kursów są urządzenia, instalacje i sieci gazowe, które wytwarzają, przetwarzają materiały i paliwa gazowe, dotyczą one urządzeń do produkcji paliw gazowych, urządzeń do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowych o rozdzielaczu ciśnienia powyżej 0,5 urządzeń i instalacji gazowych ciśnienia wyższego niż 5 kPa, turbin gazowych, aparatów kontrolno-pomiarowych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) "<yoastmark

W jaki sposób uzyskać uprawnienia SEP?

Aby otrzymać takie uprawnienia trzeba przejść odpowiedni program nauki w jednej z trzech grup: uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne, uprawnienia gazowe. Następnie należy zdać egzamin na specjalistę posiadającego wyżej wymienione kwalifikacje. Egzamin posiada formę ustną. Po zdaniu takiego egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o posiadaniu uprawnień SEP. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane) Umiejętności i uprawnienia elektryka są bardzo ważne i cenione, ponieważ to właśnie oni zajmują się instalacją elektryczną w domach prywatnych, firmach, spółdzielniach, przedsiębiorstwach. Tutaj istotne są właśnie uprawnienia, dzięki którym każdy elektryk może wykonywać swoją pracę na różnych stanowiskach. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SEP jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo – technicznym. Założona została w 1919 roku przez inżynierów, przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stowarzyszenie to monitoruje i rozpatruje zagadnienia naukowo-techniczne, ekonomiczne, prawne, wydaje publikacje i czasopisma naukowo-techniczne, współdziała z administracją rządową, samorządami i organizacjami zawodowymi. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych są potrzebne w celu samodzielnego wykonywania funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych, jako kierownik robót elektrycznych oraz sporządzania projektów instalacji.Uprawnienia budowlane elektryczne wydawane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Oprócz uprawnień SEP należy wymienić uprawnienia budowlane z zakresu elektryki. Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń umożliwiają projektowania obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi, takimi jak sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, sieci kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej oraz sieci trakcyjnej metra. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane) Do uzyskania uprawnień elektrycznych wykonawczych bez ograniczeń potrzebne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunkach elektronika, technika elektryczna lub elektroenergetyka, odbycie półtora roku praktyki na terenie budowy następny . Uprawnienia elektryczne można uzyskać również w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego technika elektryka technika, elektroenergetyka, technika transportu szynowego, oprócz posiadanych kwalifikacji niezbędna będzie odbycie praktyki zawodowej w wymiarze 4 lat.
Podziel się:

Jedna odpowiedź

  1. Warto w tych czasach inwestować w kursy i szkolenia dla siebie. Elektryk to dosyć interesująca propozycja jako zawód, patrząc przez pryzmat tego, że coraz mniej osób pracuje w tym zawodzie, przekłada się to na wyższe zarobki. Wynagrodzenia ludzi w tym zawodzie powinny rosnąć w kolejnych latach. Ostatnio skończyłem kurs sep G1 i jestem zadowolony, zdobyłem uprawnienia na kolejne 5 lat do obsługi, konserwacji, montażu i kontrolowanego pomiaru.

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com