fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia sanitarne czyli inaczej określając są to uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w dziedzinie instalacji, sieci i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, wodociągowych i gazowych. (http://uprawnienia-budowlane.com/segregator) Posiadanie owych uprawnień jest niewątpliwie konieczne, aby mieć możliwość prowadzania samodzielnie budowy lub projektów instalacji sanitarnej.

Uprawnienia sanitarne
Uprawnienia sanitarne

Wykształcenie

Zanim będzie możliwe posiadanie takich uprawnień, należy zdobyć tytuł magistra na jednym z kierunków. Wśród nich znajduje się głownie inżynieria sanitarna. Można tu też wyróżnić inżynierię gazowniczą, naftową czy wiertnictwo nafty i gazu. Nietypowe jest też skończenie studiów na kierunku energetyki.

Istotnie wszystko zależne jest od celu wykorzystania uprawnień budowlanych. (http://uprawnieniabudowlane.com/uprawnienia-budowlane)Na przykład gdy potrzebne będą do projektowania i pełnieniem funkcji kierownika budowy praktyka zawodowa stanowić będzie odpowiednio rok dla projektowania i półtora roku dla budowy. Wymagania w zakresie wykształcenia są bezsprzecznie najniższe do kierowania robotami budowlanymi – wystarczy tytuł technika w odpowiednim zawodzie. Jednak czas praktyki zawodowej w tym przypadku musi wynosić 4 lata.

Egzamin w specjalności sanitarnej

Nadawaniem uprawnień budowlanych zajmują się Okręgowe Izby Kwalifikacyjne . Nadawanie uprawnień poprzedza całość postępowania kwalifikacyjnego. Stanowi ono niewątpliwie kwalifikację doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia.(http://uprawnieniabudowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie) Kolejnym etapem owego postępowania jest egzamin ustny oraz pisemny, który ma na celu sprawdzenie wiedzy oraz kompetencji do pełnienia niezależnych funkcji technicznych specjalności instalacyjnej w dziedzinie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych.(http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin-ustny ) W przypadku gdy egzaminy zakończą się wynikiem pozytywnym, komisja kwalifikacyjna nadaje uprawnienia, a szczęśliwy inżynier zostaje wpisany na listę uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w dziedzinie budownictwa. (http://uprawnienia-budowlane.com/program/online) Konkludując inżynier ze swojego tytułu ma nie tylko przywileje ale i obowiązki. Wśród nich z pewnością jest obowiązek członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów budownictw. Takie członkostwo jest nieodłączne z uiszczaniem składek oraz posiadania odpowiedniej polisy OC.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com