fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W celu zdobycia uprawnień budowlanych należy odbyć praktyki zawodowe. Przebieg praktyk zapisywany jest w dokumencie pn. „Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej”. Treść dokumentu zapisany jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do kierowania robotami budowlanym muszą odbyć 1,5 roczną praktykę przy realizacji robót budowlanych.

Istotnie, praca na budowie przyspiesza proces uzyskania stanowiska kierowniczego (program na uprawnienia budowlane). Dlatego też uprawnienia te będę przydatne przede wszystkim dla osób, które dążą do stosunkowo szybkiego awansu. Awans wiąże się jednocześnie z wyższymi zarobkami.

Uprawnienia wykonawcze – plusy i minusy

Posiadanie uprawnień wykonawczych obarczone jest pewnymi niedogodnościami. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż taka praca wiąże się z koniecznością częstych delegacji. Poza tym trzeba przygotować się na wykonywanie profesji w różnych warunkach atmosferycznych i nienormowanym czasem pracy. Faktem jest również to, iż początkowe zarobki nie będą zbyt wysokie, ale wyższe nić początkującego projektanta (uprawnienia budowlane).

Jeśli zatem wysokie zarobki nie stanowią priorytetu, a praca w niesprzyjających warunkach pogodowych budzi niepokój – lepszą opcją będą uprawnienia projektowe. W takim przypadku praktykę można rozpocząć jeszcze na studiach, a tym samym przyspieszyć proces uzyskania uprawnień budowlanych.

Dłuższa praktyka zawodowa

Podczas ubiegania się o uzyskanie uprawnień wykonawczych, jak i projektowych czasem, warto postawić na dłuższą praktykę. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z umieszczonych robót mogą nie zostać uznane przez komisję kwalifikacyjną. Dzieje się tak ze względu na min. urlopy, czy też dni wolne.

Poznaj wytyczne, by uniknąć błędu

Istotnie najważniejszą rzeczą, którą należy zrobić to zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi praktyk zawodowych. W zależności od okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą być różne wymagania w tym zakresie.

Z pewnością plusem odbycia praktyki w biurze jest fakt, iż zna się już środowisko i można budować swoją pozycję.

Praktyka wykonawcza jest natomiast związana z pracą na placu budowy. Trafianie z jednej budowy na drugą powoduje, że za każdym razem trzeba zaczynać wszystko od nowa. Ze względu na ten fakt, ten rodzaj pracy rekomenduje się osobom z silną psychiką (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów) .

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.