fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik

budowy lub robót oraz jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową i projektowaniem dróg oraz autostrad.

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

W przypadku uprawnień o specjalności drogowej wyróżnia się uprawnienia drogowe bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia drogowe bez ograniczeń umożliwiają kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie obiektów budowlanych, tj. drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów oraz drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych i przepustów. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

W przypadku uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie mamy możliwość projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi, które dotyczą następujących obiektów budowlanych:

drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz drogi klasy lokalnej i dojazdowe drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych wyłączając drogowe obiekty inżynierskie inne niż przepusty. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchów i postoju statków powietrznych.

Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień budowlanych o specjalności drogowej

Aby uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej należy mieć odpowiednie wykształcenie. Na poziomie minimalnym jest to ukończenie technikum bądź studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. W przypadku uprawnień drogowych do projektowania bez ograniczeń należy mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Należy również odbyć praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy. Można również ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz wykonać praktykę zawodową na budowie. Praktyka ta wydłuża się do trzech lat. Jest to również rozwiązanie do uzyskania uprawnień bez ograniczeń. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Wymagane wykształcenie i praktyka zawodowa jest podstawą do ubiegania się o uprawnienia budowlane, jednakże należy przejść również proces kwalifikacyjny. Ostatnim bardzo ważnym elementem drogi uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu z części pisemnej oraz ustnej.

Uprawnienia drogowe nadaje okręgowa komisja kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.