fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Jedną z profesji, która cieszący się dużym zainteresowaniem w branży budowlanej, jest posiadanie uprawnień budowlanych w kierunku inżynierii drogowej. Aby posiąść takowe, należy osiągnąć wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku ściśle związanym z budownictwem. Niezbędne będzie również zdobycie uprawnień budowlanych. Pozwoli to na samodzielne tworzenie projektów oraz kierowanie przebiegiem prac budowlanych. Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień w ograniczonym zakresie. Aby je uzyskać, należy ukończyć studia na kierunku budowlanym w stopniu inżynierskim. ( nauka do uprawnień budowlanych)
Samo kierowanie robotami budowlanymi możliwe jest w stopniu nieograniczonym także dzięki posiadaniu miana technika. Pozwala na to tytuł technika budownictwa, drogownictwa lub też technika dróg i mostów kolejowych. Wykształcenie należy uzupełnić o praktyki, których czas trwania mieści się w przedziale od 1 roku do 4 lat. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Zakres uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej

Kiedy proces zdobycia uprawnień budowlanych zakończy się pomyślnie, przyszły inżynier może rozwinąć skrzydła w karierze zawodowej. W skład obowiązków wchodzi między innymi projektowanie obiektów budowlanych. Będą to przepusty i drogie, których normy tworzenia są ściśle wyznaczone w przepisach o drogach publicznych. Posiadanie uprawnień budowlanych w tej specjalizacji pozwala nie tylko na pracę nad obiektami użytku lądowego. Pozwala również na tworzenie projektów i kierowanie budowami przepustów i dróg dla ruchy i postoju statków powietrznych. ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Zakres ograniczony uprawnień budowlanych

Ograniczony zakres uprawnień budowlanych, w zależności od stopnia ograniczenia, pozwala na projektowanie lub też kierowania pracami budowlanym Dotyczy to wyłącznie dróg wewnętrznych lokalnych czy dojazdowych. Od uprawnień w pełnym zakresie odróżnia je to, że osoba posiadająca może projektować jedynie te drogi na terenach przeznaczonych dla sił powietrznych, które nie są przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych. Należy pamiętać, że wszystkie prace, czy to projektowe, czy te budowlane, muszą odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi przepisami o drogach publicznych. ( program z aktami na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej umożliwiają sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako projektant, kierownik

budowy lub robót oraz jako inspektor nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z budową i projektowaniem dróg oraz autostrad.

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

W przypadku uprawnień o specjalności drogowej wyróżnia się uprawnienia drogowe bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia drogowe bez ograniczeń umożliwiają kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie obiektów budowlanych, tj. drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów oraz drogi dla ruchu i postoju statków powietrznych i przepustów. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

W przypadku uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie mamy możliwość projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi, które dotyczą następujących obiektów budowlanych:

drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz drogi klasy lokalnej i dojazdowe drogi wewnętrzne według przepisów ustawy o drogach publicznych wyłączając drogowe obiekty inżynierskie inne niż przepusty. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Drogi na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla ruchów i postoju statków powietrznych.

Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień budowlanych o specjalności drogowej

Aby uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej należy mieć odpowiednie wykształcenie. Na poziomie minimalnym jest to ukończenie technikum bądź studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. W przypadku uprawnień drogowych do projektowania bez ograniczeń należy mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Należy również odbyć praktykę przy sporządzaniu projektów oraz roczną praktykę wykonawczą na terenie budowy. Można również ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz wykonać praktykę zawodową na budowie. Praktyka ta wydłuża się do trzech lat. Jest to również rozwiązanie do uzyskania uprawnień bez ograniczeń. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Wymagane wykształcenie i praktyka zawodowa jest podstawą do ubiegania się o uprawnienia budowlane, jednakże należy przejść również proces kwalifikacyjny. Ostatnim bardzo ważnym elementem drogi uzyskania uprawnień jest zaliczenie egzaminu z części pisemnej oraz ustnej.

Uprawnienia drogowe nadaje okręgowa komisja kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com