Uprawnienia budowlane mostowe

Uprawnienia budowlane mostowe

Aby starać się o uzyskanie każdego rodzaju uprawnień budowlanych, należy najpierw zdobyć odpowiednie wykształcenie. W przypadku uprawnień budowlanych w specjalizacji tyczącej się projektowania, tworzenia i kontrolowania przebiegu prac budowli mostowych będzie to ukończenie studiów na kierunku budownictwo. ( materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane mostowe
Uprawnienia budowlane mostowe

Osoba, która, dzięki uzyskaniu uprawnień budowlanych, chce kierować budową, w stopniu nieograniczonym, musi najpierw zdobyć tytuł inżyniera lub magistra na kierunku budownictwo. Niezbędny jest także fakt odbycia praktyk na budowie. Czas trwania praktyki wynosić musi półtora roku.
Kiedy przyszłemu posiadaczowi uprawnień budowlanych chodzi o projektowanie projektów w przyszłości, musi on ukończyć studia budowlane z tytułem magistra oraz odbyć roczny staż w biurze projektowym, a także roczną praktykę na budowie. ( programy do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia budowlane mostowe w stopniu ograniczonym

Uprawnienia budowlane w kierunku tworzenia projektów i kierowania przebiegiem prac, można zdobyć takie w stopniu ograniczonym. Aby to zrobić, należy uzyskać wykształcenie wyższe inżynierskie na kierunku budownictwo. W przypadku chęci podjęcia się projektowania obiektów mostowych, należy obligatoryjnie należy posiadać także roczną praktykę w biurze projektowym. Niezbędna jest też półtoraroczna praktyka na budowie. Jeśli zaś chodzi o kierowanie przebiegiem prac budowlanych, należy obyć praktyki na budowie, które powinny trwać rok.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w stopniu ograniczonym możliwe jest dzięki uzyskaniu tytułu technika dróg i mostów, technika budownictwa czy technika drogownictwa. Również w tym przypadku obowiązkowe jest odbycie praktyki przy pracach budowlanych. Praktyka powinna jednak wynosić aż 4 lata. ( program z aktami na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane mostowe w stopniu ograniczonym i nieograniczonym – różnice

W przypadku uprawnień budowlanych nieograniczonych w specjalizacji mostowej oraz tych w stopniu ograniczonym, istnieją pewne różnice. I tak stopień nieograniczony uprawnia do projektowania, kierowania lub jednoczesnego projektowania i kierowania pracami budowlanymi różnych obiektów. Zakres obiektów jest szeroki. Będą to między innymi mosty, wiadukty, przepusty, tunele nadziemne oraz podziemne, ściany oporowe, przepusty, a nawet przejścia dla pieszych
Kiedy zakres uprawnień budowlanych jest ograniczony, ich posiadacz ma możliwość jest tworzenie obiektów mostowych, ale tylko jednoprzęsłowych. Ściśle określone są również normy elementów. Wówczas wykorzystuje się przęsła wykonane z prefabrykatów o rozpiętości 21 m. Takie przęsła nadają się jedynie w przypadku stabilnych gruntów. (uprawnienia budowlane 2020)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.