fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane- koszta i konieczne dokumenty do złożenia

Tylko i wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem oraz po odbyciu praktyki zawodowej zgodnej z przepisami mogą zdobyć uprawnienia budowlane. By móc jednak trzymać te uprawnienia w rękach należy złożyć wniosek o ich nadanie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa odpowiedniej do naszego miejsca zamieszkania. (testy uprawnienia budowlane 2020)

Na stronie internetowej izby jest dostępny wniosek, który swobodnie można pobrać. Do każdego wniosku konieczne jest dołączenie wymaganych dokumentów. Mowa tu o m.in. odpisie dyplomu ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub też pokrewnym dla wybranej specjalności. Zalicza się tutaj też odpis dokumentu, który potwierdza posiadanie tytuły zawodowego technika lub mistrza w zawodzie odpowiednim do wybranej specjalności. (program do uprawnień android)

Jeśli chodzi o tych, którzy zdobyli wykształcenie wyższe dokumentem potwierdzającym to może być też suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Ważne by dokument ten miał potwierdzenie kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek musi też zawierać załącznik z oświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem tej praktyki. Jeden i drugi dokument znajdziemy w załączniku nr 1 do rozporządzenia odnośnie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wymaga się też załączenie uprawnień budowlanych osób, które nadzorowały praktykę zawodową. Każdy dokument musi być potwierdzony notarialnie, bądź też musi mieć potwierdzenie oryginalności organu, który je wydał. (materiały do egzaminu)

Ostatni krok-składanie wniosku

Należy pamiętać, by przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień budowlanych dołączyć też kopię zaświadczeń, które stanowią potwierdzenie, że nadzorujący praktyką przez cały okres jej trwania był członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Konieczny jest też życiorys zawodowy i karta osobowa, inaczej formularz osobowy. Na koniec załączamy dowód, że opłaciliśmy postępowanie kwalifikacyjne i oświadczenie o zgodności z prawdą wszystkich dokumentów. Warto wiedzieć też, że te dokumenty, które składamy nie podlegają zwrotowi.(dowiedz się więcej)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.