Uprawnienia budowlane elektryków

Uprawnienia budowlane elektryków

Elektrycy mają możliwość uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej inżynierów, techników i posiadania karty zawodowej inżyniera.

Uprawnienia budowlane elektryków

Uprawnienia budowlane elektryków

Aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne oprócz różnorodnych kursów, należy skończyć studia wyższe. Studia te powinny dotyczyć kierunku inżynierii. Dodatkowo osoba taka powinna odbyć praktykę pod kierunkiem osoby z uprawnieniami budowlanymi. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Można w tym celu wykorzystać praktykę, która została odbyta po trzecim roku studiów wyższych. Musimy również przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Pierwsza część jest weryfikacją posiadanego wykształcenia i praktyki. Natomiast drugi etap to egzamin zawodowy ze znajomością procesu budowlanego oraz umiejętności i zastosowanie wiedzy technicznej w praktyce. Po pozytywnym przejściu całego tego procesu uzyskuje się uprawnienia budowlane. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Dwie specjalności uprawnień budowlanych z zakresu energetyki

Uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pozwalają projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi, które są związane z konkretnymi obiektami. Drugi typ uprawnień to uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej, które upoważniają do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.

Elektrycy jako grupa zawodowa

Elektrycy jako grupa zawodowa mogą się ubiegać o następujące uprawnienia zawodowe:

  • uprawnienia budowlane rzeczoznawcy budowlanego,
  • uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji biegłego sądowego,
  • audytora energetycznego,
  • uprawnienia zawodowe do sporządzania certyfikatów energetycznych,
  • uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Większość elektryków stara się o uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektrycznych należących do uprawnień zawodowych. Ponadto osoby pracujące w zakresie energetyki wymagają znajomości gruntownej wiedzy technicznej i doświadczenia w zakresie i urządzeń instalacji i sieci energetycznych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Dokumenty, które potwierdzają posiadanie tych kwalifikacji upoważniają do samodzielnego wykonywania pracy na określonym stanowisku, przy konkretnym urządzeniu w danej grupie urządzeń elektroenergetycznych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

 

 

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.