Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne

Działania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wiążą się z posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawniają one posiadacza do samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych, jako kierownika robót elektrycznych, czy też sporządzanie projektów instalacji elektrycznych, sprawując funkcję projektanta. Takie uprawnienia musi posiadać także inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne

Zakres uprawnień budowlanych elektrycznych

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne sieci trakcyjnej metra, instalacje i urządzenia techniczne zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej metra i elektrycznego ogrzewania rozjazdów. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów 2 stopnia na jeden z kierunków: inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka. Niezbędne jest też uzyskanie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie. Aby uzyskać uprawnienia elektryczne wykonawcze bez ograniczeń trzeba również ukończyć studia drugiego stopnia na kierunkach inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka oraz odbyć półtoraroczną praktykę na terenie budowy. Kolejnym rozwiązaniem jest także ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku wyżej wspomnianym, jednak tutaj należy odbyć 3 lata praktyki budowlanej na budowie. Można także uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne wykonawcze w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego technika elektryka, technika elektroenergetyka, technika transportu szynowego, technika elektryka kolei sieci elektroenergetycznych. W tym przypadku należy odbyć czteroletnią praktykę zawodową na budowie. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W przypadku takich uprawnień w ograniczonym zakresie, pozwalają one na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu 1 kV w obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3. (testy uprawnienia architektoniczne)

 

 

 

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.