fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane elektryczne

Działania w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wiążą się z posiadaniem uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawniają one posiadacza do samodzielnych funkcji technicznych przy wykonywaniu robót elektrycznych, jako kierownika robót elektrycznych, czy też sporządzanie projektów instalacji elektrycznych, sprawując funkcję projektanta. Takie uprawnienia musi posiadać także inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane elektryczne
Uprawnienia budowlane elektryczne

Zakres uprawnień budowlanych elektrycznych

Uprawnienia budowlane elektryczne bez ograniczeń pozwalają na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne sieci trakcyjnej metra, instalacje i urządzenia techniczne zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej metra i elektrycznego ogrzewania rozjazdów. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane elektryczne do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów 2 stopnia na jeden z kierunków: inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka. Niezbędne jest też uzyskanie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie. Aby uzyskać uprawnienia elektryczne wykonawcze bez ograniczeń trzeba również ukończyć studia drugiego stopnia na kierunkach inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka oraz odbyć półtoraroczną praktykę na terenie budowy. Kolejnym rozwiązaniem jest także ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku wyżej wspomnianym, jednak tutaj należy odbyć 3 lata praktyki budowlanej na budowie. Można także uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne wykonawcze w ograniczonym zakresie po uzyskaniu tytułu zawodowego technika elektryka, technika elektroenergetyka, technika transportu szynowego, technika elektryka kolei sieci elektroenergetycznych. W tym przypadku należy odbyć czteroletnią praktykę zawodową na budowie. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W przypadku takich uprawnień w ograniczonym zakresie, pozwalają one na projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych łącznie z przyłączami o napięciu 1 kV w obiektach budowlanych, których kubatura nie przekracza 1000 m3. (testy uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane elektryczne

Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych muszą posiadać ukończone studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim, elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka oraz odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane elektryczne
Uprawnienia budowlane elektryczne

Uzyskuje się w ten sposób uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w przypadku uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie można mieć ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim np. elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka i odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Jak widać samo ukończenie studiów nie wystarcza, trzeba również odbyć odpowiednią praktykę zawodową i zdać egzamin przed komisją.

Zdobyte uprawnienia budowlane pozwalają posiadaczowi pełnić samodzielne funkcje podczas pracy w sektorze budowlanym. Osoba ta może rozwiązywać problemy techniczne i architektoniczne samodzielnie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jak zdobyć uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są wydawane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa w różnych konkretnych dziedzinach. Aby zdobyć gdzie należy ukończyć odpowiednie studia odbyć praktykę która dotyczy sporządzania projektów budowlanych oraz praktycznej pracy na budowie. Następnie zdać egzamin państwowy. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Przepisy regulujące prace elektroinstalacyjne

 Wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz przyznawanie uprawnień jest regulowane w kilku ustawach:

  • Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)
  • Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
  • Rozporządzenie (…) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828)

Uprawnienia elektryczne może zdobyć technik elektroenergetyk, technik elektryk, technik transportu szynowego, elektryk oraz technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com