fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Uprawnienia budowlane dotyczące elektryków

Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest możliwe dzięki posiadaniu uprawnień budowlanych. Istotnie określają to przepisy w ustawie Prawo budowlane. Jak również wydanej na podstawie ustawy Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W związku z tym kandydat może starać się o uzyskanie uprawnień w wybranej specjalności związanej z procesem budowy. Określa się także uprawnienia dotyczące elektryków (egzamin na uprawnienia budowlane). W tym przypadku można uzyskać specjalność instalacyjną telekomunikacyjną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane dotyczące elektryków

Specjalność instalacyjna telekomunikacyjna oraz instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oczywiście dzięki posiadaniu uprawnień w powyższych specjalnościach możliwe jest wykonywanie określonych działań (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Jeżeli chodzi o specjalność instalacyjną telekomunikacyjną, to pozwala ona na projektowanie obiektów budowlanych. Poza tym umożliwia kierowanie robotami budowlanymi, które wiążą się z obiektami budowlanymi w zakresie związanym z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową oraz towarzyszącą im infrastrukturą. W ramach drugiej wspomnianej specjalności kieruje się robotami budowlanymi związanymi ze specjalnością. Poza tym także projektuje się obiekty budowlane.

Elektrycy a uprawnienia budowlane – wymagania

Godnym uwagi jest fakt, że w ciągu roku o uprawnienia budowlane stara się w Polsce kilkuset wykwalifikowanych elektryków. Uprawnienia budowlane nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz z oddziałami terenowymi. Bezsprzecznie, aby uzyskać uprawnienia budowlane należy spełniać określone wymagania (nauka do uprawnień budowlanych). Kandydat starający się o uprawnienia bez ograniczeń musi być absolwentem studiów na odpowiednim kierunku. Z kolei inżynierowie z wykształceniem kierunkowym oraz magistrowie z wykształceniem pokrewnym mogą ubiegać się o uprawienia w zakresie ograniczonym.

Praktyka zawodowa – niezbędny element do uzyskania uprawnień budowlanych

Już niejednokrotnie podkreślaliśmy, że samo wykształcenie nie jest wystarczające aby uzyskać uprawnienia budowlane. Od kandydata wymaga się także odbycia praktyki zawodowej dostosowanej do stopnia skomplikowania oraz rodzaju działalności. Realizuje się ją pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności. Spełnienie powyższych warunków pozwala przejść do kolejnego etapu, jakim jest postępowanie kwalifikacyjne. Wówczas weryfikuje się wykształcenie oraz praktykę zawodową kandydata (program na uprawnienia budowlane). Jeżeli spełnia on określone wymagania może podejść do egzaminu państwowego. Tutaj sprawdza się znajomość procesów budowlanych i umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.