fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia architektoniczne – podstawowe informacje

Uprawnienia architektoniczne nie są obowiązkowe, aby być architektem. Bez nich jest jednak niezwykle trudno wykonywać zawód. Nie unikniemy więc zdobywania tych konkretnych uprawnień, jeśli chcemy w przyszłości mieć możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Mowa tu o niczym innym jak o projektowaniu – a czyż nie to jest głównym zadaniem architekta? (testy uprawnienia architektoniczne)

uprawnienia architektoniczne
uprawnienia architektoniczne

Rozpoczynamy ubieganie się o uprawnienia architektoniczne

Proces uzyskiwania uprawnień rozpoczyna się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami. Uprawnienia architektoniczne nadaje się przez organy-komisje okręgowych izb architektów. W komisjach sprawdza się, czy kandydat posiada wymagane wykształcenie i czy odbył praktykę zawodową. Jeśli określone w przepisach warunki nie zostaną spełnione, uprawnienia budowlane specjalności architektonicznej nie zostaną nam nadane. Składając wniosek należy także pamiętać, aby komisja weryfikacyjna do której się zwracamy należała do miejsca naszego zamieszkania. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne – co następuje dalej

Gdy komisja weryfikacyjna przyjrzy się naszemu wykształceniu i praktykom oraz zdecyduje, że spełniamy wymagane warunki, pozostaje nam jeszcze egzamin. Sesje egzaminacyjne są organizowane przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej dwukrotnie w ciągu roku (latem oraz zimą). Każda okręgowa izba architektów prowadzi je w tym samym terminie. Aby uzyskać uprawnienia budowlane specjalności architektonicznej musimy zdać dwie części egzaminu. W części pisemnej sprawdzeniu u wnioskodawcy podlega znajomość przepisów, które dotyczą budownictwa. Część ustna ocenia nasze umiejętności praktyczne i kompetencje. Koszt całego postępowania zależy od wybranego przez nas zakresu uprawnień. W 2019r. wyniósł on od 1870zł do 2810zł. (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Co możemy osiągnąć dzięki uprawnieniom architektonicznym?

Najbardziej prestiżowym i równocześnie najlepiej płatnym stanowiskiem jakie może objąć architekt jest główny projektant obiektów budowlanych. Idzie jednak za nim duża odpowiedzialność. Z tego powodu taką posadę można objąć wyłącznie wtedy, gdy posiadamy nieograniczone uprawnienia budowlane specjalności architektonicznej do projektowania bądź łącznie do projektowania i kierowania pracami budowlanymi. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com