fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Czym są uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi?

Termin „uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi” budzi często emocjonalne podejście, zwłaszcza przedstawicieli innych branż inżynierii. Często bowiem nie wiemy co kryje sie pod tym pojęciem. Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi mogą być wydawane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Osoby posiadające takie uprawnienia mają możliwość przynależności do właściwej okręgowo Izby Inżynierów Budownictwa. Są również umocowani prawnie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

uprawnienia architektoniczne

uprawnienia architektoniczne

 

Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Osoby posiadające uprawnienia do architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Mogą wykonywać zadania leżące w gestii kierownika budowy, ale tylko w odniesieniu do architektury obiektu. Nie ma tu ograniczeń jeśli chodzi o kubaturę obiektów czy też ich powierzchnię lub rozpiętości.

 

Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Specjalność architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie zawiera pewne obostrzenia. Oczywiście prace wykonywane są wyłącznie w zakresie architektury obiektu.  Najważniejszym warunkiem jest fakt, że prace wykonywane mogą być tylko na obiektach o kubaturze do 1000 metrów sześciennych. Nie jest to jednak jedyny warunek. Ograniczenia stawiane są w dwóch aspektach:

  • kubaturowym – maksymalna powierzchnia obiektu sięga 1000 metrów sześciennych. W budownictwie szeregowym ograniczenie stosowane jest do jednego segmentu, w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym – do części samodzielnej budynku, a w rozbudowie istniejącego obiektu ograniczenie dotyczy łącznie obu części,
  • terenowym – w zakresie terenu na którym mają być realizowane roboty budowlane – uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na sporządzanie projektów wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego. Rozszerzając ten punkt należy wyjaśnić co rozumiane jest pod pojęciem budownictwo zagrodowe. A więc są to wszystkie budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze wśród których znaleźć można rodzinne gospodarstwa rolne oraz rodzinne gospodarstwa hodowlane czy też rodzinne gospodarstwa leśne i ogrodnicze.
Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0