fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi?

Termin „uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi” budzi często emocjonalne podejście, zwłaszcza przedstawicieli innych branż inżynierii. Często bowiem nie wiemy co kryje sie pod tym pojęciem. Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi mogą być wydawane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Osoby posiadające takie uprawnienia mają możliwość przynależności do właściwej okręgowo Izby Inżynierów Budownictwa. Są również umocowani prawnie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

uprawnienia architektoniczne
uprawnienia architektoniczne

 

Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Osoby posiadające uprawnienia do architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Mogą wykonywać zadania leżące w gestii kierownika budowy, ale tylko w odniesieniu do architektury obiektu. Nie ma tu ograniczeń jeśli chodzi o kubaturę obiektów czy też ich powierzchnię lub rozpiętości.

 

Uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Specjalność architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie zawiera pewne obostrzenia. Oczywiście prace wykonywane są wyłącznie w zakresie architektury obiektu.  Najważniejszym warunkiem jest fakt, że prace wykonywane mogą być tylko na obiektach o kubaturze do 1000 metrów sześciennych. Nie jest to jednak jedyny warunek. Ograniczenia stawiane są w dwóch aspektach:

  • kubaturowym – maksymalna powierzchnia obiektu sięga 1000 metrów sześciennych. W budownictwie szeregowym ograniczenie stosowane jest do jednego segmentu, w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym – do części samodzielnej budynku, a w rozbudowie istniejącego obiektu ograniczenie dotyczy łącznie obu części,
  • terenowym – w zakresie terenu na którym mają być realizowane roboty budowlane – uprawnienia w ograniczonym zakresie pozwalają na sporządzanie projektów wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego. Rozszerzając ten punkt należy wyjaśnić co rozumiane jest pod pojęciem budownictwo zagrodowe. A więc są to wszystkie budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze wśród których znaleźć można rodzinne gospodarstwa rolne oraz rodzinne gospodarstwa hodowlane czy też rodzinne gospodarstwa leśne i ogrodnicze.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com