fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uczestnicy procesu budowlanego a uprawnienia

Z pewnością osoby, które biorą udział w procesie budowlanym pełnią bardzo ważne role oraz funkcje. Takimi osobami są: inwestor, projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Godnym uwagi jest fakt, że powyższa lista osób zwiększa się wraz z kolejnymi etapami procesu budowlanego. Wówczas można wskazać na przykład takich uczestników, jak wykonawca lub podwykonawca (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Uczestnicy procesu budowlanego

Którzy uczestnicy muszą posiadać uprawnienia budowlane?

Oczywiście wszyscy uczestnicy procesu budowlanego oprócz inwestora muszą posiadać uprawnienia budowlane. Wszystkie wymienione wcześniej osoby pełnią bowiem ważne i odpowiedzialne funkcje podczas procesu budowlanego. Jedną z tych osób jest projektant (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Jego rolę pełni osoba będąca autorem projektu lub odpowiadająca za jego adaptację. W gestii projektanta leży dokładne sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie jego zgodności z przepisami, w tym również techniczno-budowlanymi.

Zadania kierownika budowy

Istotnie, kierownik budowy także musi posiadać uprawnienia budowlane. Ważnym aspektem jest to, że na budowie może być tylko jeden kierownik budowy. Nadzoruje on pracę między innymi kierowników poszczególnych robót budowlanych. Oczywiście do obowiązków kierownika należy bardzo wiele zadań (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). To właśnie on w sposób protokolarny przejmuje teren budowy od inwestora oraz zabezpiecza go przed niepowołanym dostępem. Co więcej zajmuje się sporządzaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zapewnia jego sporządzenie. Oczywiście prowadzi także dokumentację budowy, przygotowuje dokumentację podwykonawczą oraz bierze udział w czynnościach związanych z odbiorem. Bezsprzecznie do zadań kierownika należy odpowiednia koordynacja realizacji zadań. Musi robić to w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Ważnym aspektem jest również to, że posiada prawo do wstrzymania robót budowlanych, jeśli w jego ocenie ich realizacja może stwarzać zagrożenie. Konkludując, rola kierownika budowy składa się z szeregu istotnych oraz odpowiedzialnych zadań, którym musi podołać.

Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego

Kolejnym uczestnikiem procesu budowlanego, którego zadania prześledzimy jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Oczywiście nie musi być on na każdej budowie (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Zaleca się jednak wyznaczenie nadzoru inwestorskiego w sytuacji, gdy inwestor nie ma czasu lub wiedzy, aby nadzorować prowadzone roboty budowlane. Godnym uwagi jest to, iż w gestii inspektora leży dbanie o interesy inwestora. Musi on sprawdzać poprawność wykonania prac ulegających zakryciu. Istotnie ma również prawo do wstrzymania budowy, jeżeli uzna, iż prowadzone prace są niezgodnie z projektem lub wykorzystywane są nieodpowiednie materiały.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com