fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Co zyskujemy wraz z tytułem architekta?

Tytuł zawodowy architekta zdobywa się po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane a dokładniej architektoniczne. Ponadto trzeba też należeć do właściwej nam miejscem izby samorządu zawodowego. To właśnie ten tytuł uprawni nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas inwestycji. Obejmują one samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań architektonicznych, technicznych, budowlanych, techniczno-organizacyjnych a także urbanistycznych. Ponadto zalicza się tu także profesjonalną ocenę wspomnianych wyżej zagadnień. (egzamin na uprawnienia architektoniczne) (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Tytuł zawodowy architekta – jakie zadania wypełnia architekt?

Tytuł zawodowy architekta uprawnia więc do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ich zasady określa ustawa o zawodzie architekta i prawo budowlane. Architekt sporządza opracowania, opinie, programy funkcjonalno-użytkowe i projekty urbanistyczne oraz architektoniczne. Te ostatnie mogą być przygotowane w ramach publicznego konkursu lub na drodze narzuconych przez prawo przepisami. Sytuacja dotyczy też obszarów, które zostały objęte opieką konserwatora i tych, które wpisano na listę zabytków. Tytuł architekta uprawnia go także do wykonywania projektów aktów planowania przestrzennego. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Architekt a odpowiedzialność zawodowa

W opracowywanej ustawie o zawodzie architekta, główny zainteresowany może sprawować samodzielne funkcje techniczne również w budownictwie, choć obowiązują pewne wyjątki od reguły. Mowa tu o pracach budowlanych, które zostały zastrzeżone dla osób, które posiadają określone specjalności i zakres uprawnień budowlanych. Ponadto warto pamiętać, że każdy architekt ponosi odpowiedzialność zawodową. Tytuł zawodowy architekta zobowiązuje więc do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej a także przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej. Obowiązkiem architekta jest dbać o prawidłową organizację pracy, odpowiednią staranność, bezpieczeństwo swoje i innych a także o jakość wykonywanych prac. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com