fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rampy kolejowe i wozowe, oświetlenie

Rampy kolejowe lub wozowe są przydatne przy momencie wyładunku i załadunku wyrobów gotowych. Rampa może być również traktowana jako charakterystyczny element w budynkach wielokondygnacjowych. Jest to różnica w porównaniu do hal parterowych (program uprawnienia budowlane).

Typizacja pojęcia
Typizacja pojęcia

W różny sposób powstaje osłona rampy od góry. Często zdarza się tak, że daszek, który znajduje się nad rampą, powstaje na skutek nadwieszenia na wsporniku pierwszego piętra danego budynku.

Należy pamiętać o tym, żeby oświetlenie bezpośrednie okienne było odpowiednie intensywne na całej przestrzeni pomieszczeń produkcyjnych. Jednocześnie musi być ono dopasowane do aktualnych potrzeb technologicznych.

Typizacja

Typizacja jest określeniem, które nie wymaga żadnego definiowania, bo jest zrozumiałe samo przez się. Jednak można ją zdefiniować w taki sposób, że typizacja „jest to metoda ustalania niezmiennych cech przedmiotowych, które określają w szczegółowy sposób jakość i funkcję obiektu, który podlega typizacji, w sposób, który pozwala na powszechną użytkowość oraz wielokrotną przystosowalność bez zasadniczych zmian”. W skrócie mówiąc typizacja charakteryzuje się tym, że dąży się do:

– uproszczenia pracy,

– mechanizacji pracy,

– zaoszczędzenia sił ludzkich.

Projekty typowe opracowuje się zgodnie ze szczegółową analizą zagadnienia. Finalną formę projektów wybiera się na skutek porównania kilku wariantów oraz opierając się o studia i doświadczenia. Jeżeli zastosuje się takie projekty typowe, to uda się wybudować takie obiekty, które będą najlepsze pod kątem użytkowym oraz technicznym (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Dzięki temu, że wprowadzi się w budownictwie przemysłowym jednolite zasady typizacji, to można:

a) zwiększyć możliwości uproszczenia i przyspieszenia procesów budowlanych,

b) obniżyć koszty budowy poprzez:

– lepsze wykorzystanie materiałów,

– dobrą organizację placu budowy,

– dobre wyszkolenie personelu wykonawczego,

c) racjonalnie zorganizować prace budowlane wykorzystując mechaniczne urządzenia takie jak:

– podnośniki,

– rusztowania ślizgowe,

– kombajny.

Co ma wpływ na skrócenie terminu wykonania danej inwestycji? Przede wszystkim:

– racjonalizacja wielokrotnie wykonywanych prac,

– użycie typowych oraz znormalizowanych elementów, co prowadzi do łatwiejszego zaplanowania zaopatrzenia materiałowego i szybszych terminów dostaw.

Typizacja jest bardzo ważna w momencie usprawnienia i podniesienia na wyższy poziom dokumentacji technicznej oraz prac projektowych (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Dzięki optymalnej przystosowalności opracowań typowych można zyskać:

– łatwiejsze posługiwanie się opracowaniami w kompozycjach przestrzennych,

– odrębne i zróżnicowane formy artystyczno-plastyczne.

Typizacja a normalizacja

Najczęściej zdarza się tak, że wielu ludzi uznaje typizację za to samo, czym jest normalizacja. Jednak należy pamiętać o tym, że te pojęcia nie oznaczają tego samego, chociaż ściśle się wiążą ze sobą wzajemnie.

Norma to wyszczególnienie dla powtarzających się w gospodarce narodowej najodpowiedniejszych:

– cech.

– wymiarów,

– właściwości przedmiotów,

– części składowych danych przedmiotów,

– czynności,

– procesów technologicznych,

– metod badań.

Dodatkowo dąży się do ustalenia jednolitych pojęć oraz oznaczeń, które są niezbędne do tego, żeby prowadzenie prac normalizacyjnych odbywało się we właściwy sposób. Normy dotyczą:

– wymiarów,

– nazw,

– przepisów jakościowych oddzielnych części, jak np. elementów budowlanych, materiałów, części maszyn.

Typy z kolei to są to jednostki złożone, jak np. budynki czy maszyny. Typem jest element bądź zestaw elementów, w skład których wchodzą znormalizowane, standardowe lub inne części i jednocześnie spełniają warunki, które dotyczą typizacji (uprawnienia architektoniczne 2021).

Ścisły związek pomiędzy normalizacją a typizacją występuje w momencie, kiedy na skutek uproszczenia i ujednolicenia tworzy się typy ze znormalizowanych pojedynczych części.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com