fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalnie dla użytkowników naszego programu Uprawnienia Budowlane dodaliśmy funkcję ” Egzamin Ustny „. W zakładce tej znajdziecie Państwo pytania, które pojawiają się na tej części egzaminu na uprawnienia budowlane.

Dodatkowy tryb pracy nasi użytkownicy otrzymują w ramach licencji podstawowej – bez dodatkowych kosztów.

Każde pytanie posiada opracowaną już odpowiedź, która znacznie ułatwia naukę. Odpowiedzi przygotowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dodatkowo do każdego pytania zacytowana jest podstawa prawna, która odsyła kandydata przygotowującego się do egzaminu na uprawnienia budowlane do konkretnego aktu prawnego oraz danego paragrafu czy ustępu.

Użytkownik sam wybiera czy chce się uczyć z danego zestawu pytań czy ze wszystkich zestawów jednocześnie. Dodatkowo wybiera czy pytania mają być zadawane po kolei, czy losowo.

Program ściągniecie Państwo z naszej strony: http://uprawnienia-budowlane.com/program-uprawnienia-budowlane/program-uprawnienia-budowlane-na-komputer

Przykładowe pytania znajdujące się w programie znajdziecie Państwo poniżej (odpowiedzi do pytań znajdują się w programie):

  1. Podać tryb postępowania w przypadku, gdy skarżący decyzję o pozwoleniu na budowę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosi o wstrzymanie jej wykonania.
  2. Jakie obowiązki spoczywają na kierowniku budowy bądź właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu budowlanego jeśli z uwagi na konieczność ratowania życia lub przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków katastrofy budowlanej zachodzi potrzeba wykonania prac w miejscu tej katastrofy?
  3. Jaki jest zakres okresowej raz w roku kontroli obiektu budowlanego w czasie jego użytkowania?
  4. Podać wymagania techniczne dla ścian i posadzek garaży sytuowanych w budynkach mieszkalnych i opieki zdrowotnej.
  5. Jakie są wymagania dla przegród budowlanych zagrożonych wybuchem?
  6. Jakie wymagania powinny spełniać daszki i podcienie ochronne nad wejściem do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
  7. Jakie są minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przed zanieczyszczeniami pyłowymi znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym i obiegowym?
  8. Jakie należy wykonać zabezpieczenia dla wykonywania pracy na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m ?
  9. Przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac, pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Podać co w tych warunkach ma zapewnić pracodawca.
  10. Prace na wysokości od 1 m do 2 m, wykonywane na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach wymagają od pracownika szczególnych zachowań. Przy wykonywaniu tych prac należy spełnić podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyszczególnić te wymagania.

… i wiele, wiele innych.

Jeśli nie znasz odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań zacznij naukę już dziś: www.uprawnienia-budowlane.com

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com