fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bocznica

Każda bocznica składa się z toru:

– łącznikowego,

– zdawczego,

– odbiorczego,

– ładunkowego.

Transport w zakładach przemysłowych
Transport w zakładach przemysłowych

W przypadku małych bocznic najczęściej jest tak, że jeden tor pełni kilka lub wszystkie funkcje powyżej (testy uprawnienia budowlane). W sytuacji, gdy bocznica ma dwa tory, to jeden ma charakter zdawczo-odbiorczy, a drugi – ładunkowy. Gdy bocznica znajduje się przy większych zakładach, to mogą wystąpić tory:

– zdawcze,

– odbiorcze,

– porządkowe,

– przeładunkowe.

Takie zakłady charakteryzują się również tym, że posiadają własne rotacje rozdzielcze i czasami dworce osobowe dla pracowników.

Transport tramwajem

Lokując zakład przemysłowy w mieście, który posiada tramwaje, trzeba przemyśleć szansę na ich wykorzystanie dla potrzeb zakładu. Wyróżnia się przy tym dwa rozwiązania:

a) sieć torów tramwajowych wykorzystuje się do przewozów kolejowych:

– odcinek linii, po którym będą poruszać się wagony kolejowe, muszą być do tego przystosowane poprzez: zachowanie gabarytu kolejowego, zwiększenie promieni luków (min. 40 m) oraz wzmocnienie torów,

b) przewóz ładunków odbywa się za pomocą tramwaju towarowego:

– należy dokonać dodatkowego przeładunku,

– następuje ograniczenie czasu korzystanie z przewozu do godzin nocnych.

Warto rozważyć opcję transportu urządzeniami, które pozwalają na przewóz kolejowy ulicami miasta w sytuacji, kiedy zakłady przemysłowe są małe lub są niekorzystne warunki budowy bocznicy. Ostatnio coraz częściej towary przewozi się w pojemnikach, które ułatwiają przeładunek na samochody (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Transport kołowy charakteryzuje się tym, że:

– jest dużo prostszy,

– nie wymaga specjalnych urządzeń,

– doprowadzenie go do zakładu nie sprawia trudności.

Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny można rozwiązać systemami przejazdów:

a) wahadłowych i wahadłowo-promienistych,

b) obwodowych i obwodowo-cyklicznych.

System przejazdów wahadłowych oraz wahadłowo-promienistych charakteryzuje się tym, że jakiś pojazd w jednym kierunku jedzie z ładunkiem, a wraca pusty. Współczynnik wykorzystania środków transportowych w tym systemie nie przekracza nigdy 0,5. Z kolei w przypadku systemów przejazdów obwodowych i obwodowo-cyklicznych zapewniona jest ciągłość ruchu. Przejazd bez ładunku ogranicza się do minimum, najczęściej w ostatnim kursie. Współczynnik wydajności wynosi prawie 1, dlatego też to jest najlepszy system w komunikacji wewnętrznej (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Współczynnik wykorzystania środków transportowych jest zależny od czasu, który jest potrzebny na załadunek i rozładunek. Skrócenie tych czynności można osiągnąć poprzez:

– mechanizację urządzeń załadowczych (zbiorniki, pomosty, dźwigi),

– zastosowanie odpowiedniego taboru (wywrotki, otwierane dna),

– użycie przyczep i ciągników,

– zastosowanie znormalizowanych pojemników.

Transport kolejowy

Kolej normalnotorową, której szerokość toru wynosi 1435 mm, można wykorzystywać tylko w tych zakładach, które posiadają bocznicę kolejową. W momencie, gdy tej bocznicy brakuje, to należy stosować kolej wąskotorową. W jej przypadku tor ma szerokość 600, 750 i 1000 mm. Kiedy zakład posiada wąskie tory i znajduje się w pobliżu kolei normalnotorowej, to można doprowadzić sieć kolejki zakładowej do stacji kolejowej. Dzięki temu można zmniejszyć ilość przeładunków.

Linia kolejowa, a zwłaszcza ta, która jest normalnotorowa, należy do bardzo sztywnego rodzaju transportu. W jej przypadku wymaga się łuków, które mają duże promienie oraz tras, które charakteryzują się małym spadkiem. W związku z tym rozwiązanie planu zagospodarowania jest bardzo trudne. Dodatkowo należy zwiększyć zapotrzebowanie terenu. Jednak rozwiązanie to ma też dużo korzyści. Jedną z nich jest fakt, że można uniknąć przeładunku (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com