fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Techniczne cechy stosowanych budowlanych materiałów

W budownictwie wykorzystuje się wiele materiałów o różnych cechach oraz właściwościach (egzamin na uprawnienia budowlane). Należy na to zwrócić uwagę, aby taki materiał mógł spełniać wszystkie swoje funkcje podczas eksploatowania budynku. Cechy materiału zależą od jego fizycznych cech, mechanicznych, fizykochemicznych, a czasami także od cech chemicznych. W budownictwie odnajdziemy nie tylko materiały, które mają ustalone od dawna wszystkie techniczne cechy. Występują tu także materiały nowe, których cechy dopiero należy ustalić. W związku z wieloletnimi przeprowadzonymi obserwacjami ustalono wytyczne stosowane przy odbiorach materiałów na plac budowy. Materiały te różnią się przede wszystkim zachowaniem w związku z odmiennością konstrukcyjną, temperaturą, różnymi warunkami pracy itp.

cechy stosowanych budowlanych materiałów
cechy stosowanych budowlanych materiałów

Odpowiedni materiał na podłogi

Dobierając odpowiedni materiał na podłogę w mieszkalnych budynkach, materiał musi wykazywać się małą ciepłochronnością. Jeżeli na budowie zostanie użyta niewłaściwa ceramiczna cegła, może to skutkować wykwitami na ścianach. Powstać one mogą na wskutek krystalizowania się soli zawartych w zastosowanym tworzywie do produkcji cegieł (testy uprawnienia budowlane).

Ważna jest odporność na uderzenia

Jeżeli znamy cechy materiału, możemy stwierdzić, czy będzie on odpowiedni w danych warunkach związanych z czynnikami atmosferycznymi, a także w warunkach pożarowych (program egzamin uprawnienia 2021). Oprócz wykonywania badań laboratoryjnych technicznych cech materiałów, zastosowanie znajdują także badania ich zewnętrznych cech. W skład takich badań wchodzą m.in. makroskopowe badania, a czasami także mikroskopowe. Badaniu podlega barwa, dźwięk, kształt, czy przełom. Dobierając odpowiedni materiał na podłogę należy wiedzieć, czy można go zastosować np. w warsztacie samochodowym. W takim miejscu często narzędzia mogą uderzać o podłogę i powodować jej uszkodzenia. W związku z tym należy zbadać materiał podłogowy pod kątem odporności na uderzenia, a także zapoznać się z jego innymi cechami.

Normy dotyczące odbiorów oraz sprawdzania materiałów

Zarówno odbiór materiałowy jak i sprawdzanie cech technicznych materiałów musi odbywać się na podstawie ustalonych norm (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Możemy odnaleźć w nich opisy dotyczące wymaganych cech oraz, jak można przeprowadzić ich badanie. W pracach budowlanych nie mogą mieć zastosowania materiały o niskiej jakości i nieprawidłowych cechach. Skutkowało by to mniejszym okresem eksploatacji budynku. Konstrukcyjne materiały muszą cechować się wytrzymałością. Powinny także odznaczać się technicznymi właściwościami, które zapewnią trwałość wymaganych wytrzymałościowych cech podczas eksploatacji całego budynku. Stosując ceramiczne wyroby albo rodzime kamienie, czy beton powinny zapewniać one odpowiednią porowatość, szczelność, nasiąkliwość, ognioodporność, a także odporność na zamrażanie i cieplną przewodność.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com