fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Suma ubezpieczenia budowy

Jeżeli chodzi o określenie, na jaką sumę możemy ubezpieczyć nasz plac budowy, a więc najczęściej już i stojący na nim dom to mamy do czynienia z wymogami konkretnego zakładu ubezpieczeń, który będzie za to odpowiedzialny. Sprawdźmy, w jaki sposób jest to wyliczane i na jaką sumę należy się przygotować.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Suma ubezpieczenia budowy

Czym jest?

Suma ubezpieczenia budowy określana jest jako końcowa wartość odtworzeniowa obiektu przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wskazuje się więc, że jest to ogólna wartość wszystkich prac budowlanych i zużytych materiałów. W kwestii jej dookreślenia, należy więc samodzielnie oszacować, ile taka budowa będzie nas kosztować. Musimy jednak wiedzieć, że suma ta jest możliwa do oszacowana jedynie wówczas, kiedy nastąpi ostatni dzień ważności ubezpieczenia. Za ostatni dzień ważności ubezpieczenia uznawany jest dzień, w którym budowa została zakończona.  (uprawnienia budowlane program) 

Szczegóły

W kwestii określenia sumy ubezpieczenia budowy ważny jest fakt, który dotyczy sytuacji, mających związek ze wzrostem wartości samej budowy. Są szczególne przypadki, w których taka sytuacja może nastąpić. Przede wszystkim mogą to być sytuacje, w których do naszej budowy użyliśmy materiałów budowlanych znacznie droższych niż te, których użycie zakładaliśmy. Wówczas konieczne będzie wystąpienie o doubezpieczenie budowy.   (uprawnienia budowlane segregator)   Doubezpieczenie budowy jest niczym innym jak podniesieniem przez ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia. Jednak na tym nie koniec, ponieważ konieczne będzie również w tym celu opłacenie dodatkowej składki. Musimy o tym pamiętać, zwłaszcza biorąc pod uwagę postanowienia, które są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Często mamy w nich do czynienia z zapisami, które wskazują na zmniejszenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, w sytuacji gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia. Wówczas stosowana jest tzw. zasada proporcji, wedle której kwotę odszkodowania pomniejsza się procentowo o tyle, o ile zaniżona była suma ubezpieczenia. Aby lepiej zobrazować taką sytuację należy odnieść się bezpośrednio do sum. Jeżeli np. Wykupimy polisę o wartości 200 tysięcy złotych, a wartość końcowa wyniesie nas 300 tysięcy złotych, wówczas jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek szkody, która zostanie oszacowana na 30 tysięcy złotych, nasze odszkodowanie wyniesie 20 tysięcy złotych.   (uprawnienia budowlane 2023) 

Zgodność z prawem

Przy tym należy szczególnie pamiętać o tym, by taka budowa była przeprowadzana zgodnie z prawem. Zgodność z prawem w świetle ubezpieczyciela oznacza, że otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, mamy konkretny projekt, który realizujemy i działamy zgodnie z jego założeniami. Jeżeli tak nie jest, wówczas ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody odmówi wypłaty odszkodowania. Sprawdźmy dokładnie, czy mamy jakiekolwiek limity odpowiedzialności względem ubezpieczyciela i jeżeli one są to należy dookreślić ich charakter. Mowa przykładowo o odszkodowaniu za zniszczenie elementów stałych w budynku. Jeżeli dojdzie do nich w przypadku losowym, wówczas może okazać się, że będzie ono ograniczone jedynie do 40% sumy ubezpieczenia. Warto więc postawić nie na podstawowy zakres ubezpieczenia, ale przede wszystkim na ten rozszerzony, ponieważ wówczas mamy pewność, że otrzymamy 100% sumy ubezpieczenia w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com