fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są studia odpowiadające?

W celu zwiększenia dostępności  do uprawnień budowlanych w prawie wprowadzone zostało pojęcie studiów pokrewnych. Studia pokrewne, są to kierunki które są uniwersalne, elastyczne. Po tych kierunkach możemy z reguły uzyskać uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach, ale tylko w formie ograniczonej. Studia odpowiadające natomiast są to kierunki ściśle związane z daną specjalnością. Czyli do uprawnień architektonicznych kierunkiem odpowiadającym jest architektura, a pokrewnym budownictwo.

Już przed przystąpieniem na studia powinniśmy wiedzieć czego oczekiwać od przyszłego życia, aby móc poprawnie wybrać kierunek. Do uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie obligują nas bowiem konkretne kierunki studiów, które znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) Załącznik nr 2.

studia odpowiadające
studia odpowiadające

Jakie są studia odpowiadające dla mojej speclajności?

Dla danej specjalności wyróżniamy następujące kierunki studiów odpowiadających:

  • konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek studiów w zakresie budownictwa,
  • architektoniczna bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunek architektura lub architektura i urbanistyka,
  • inżynieryjna kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – kierunek studiów budownictwo lub transport,
  • wyburzeniowa – kierunki studiów: budownictwo, górnictwo lub geologia, inżynieria wojskowa,
  • inżynieryjna mostowa i drogowa – kierunek w zakresie budownictwa,
  • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka,
  • inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek studiów transport lub elektrotechnika,
  • inżynieryjna hydrotechniczna – kierunki studiów: budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska,
  • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza, wiertnictwo nafty i gazu.
  • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie – kierunki studiów: telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika, miernictwo elektryczne i telekomunikacji,

Na temat studiów pokrewnych więcej informacji znajdziesz na stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/blog/studia-pokrewne/ ‎

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com