fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stropy na belkach stalowych – zasady wykonywania

 

W stropach tego rodzaju głównym elementem nośnym są stalowe belki dwuteowe o wysokości ≥16cm. Długość oparcia belek na murze nie powinna być mniejsza niż h/2+15cm, rozstaw belek wynosi 1,2-1,5m przy wypełnieniu ceramicznym oraz do 2m przy wypełnieniu żelbetowym.

Końce belek można opierać:

  • – na murze z cegły – bezpośrednio po wyrównaniu powierzchni zaprawą
  • – na murze z pustaków lub gazobetonu – na podmurówce z 2 lub 3 warstw cegieł lub na poduszce z zaprawy cementowej

Co trzecią belkę kotwi się w murze stalowymi kotwami z płaskowników. Końce belek powinny być powleczone mleczkiem cementowym zabezpieczającym przed korozją. Dolną stopkę belki należy owinąć siatką drucianą aby można było otynkować sufit.

 

Pola między belkami mogą być wypełnione:

a) sklepieniem odcinkowym z cegły – sklepienia łukowe o strzałce równej 1/7-1/12 rozstawu belek Wykonywane na deskowaniu pełnym, przybitym do krążyn podwieszanych do belek stalowych na czas wykonania sklepienia. Sklepienie to ma zazwyczaj grubość ½ cegły, murowane jest na zaprawie cementowej lub cementowo wapiennej. Cegły układane są równolegle do belek stropowych równocześnie pomiędzy wszystkimi belkami na wydzielonej długości belek. Pachy sklepień wypełnia się betonem, gruzobetonem lub polepą. Stropy odcinkowe nie są obecnie wykonywane w nowych budynkach.

b) płytą Kleina z cegły – są to płaskie płyty z cegieł pełnych lub dziurawek, zbrojone płaskownikami (0,1x2cm-0,2x3cm) lub stalą okrągłą (o średnicy 0,45-0,8cm) i spojone w monolit zaprawą cementową. Rozróżnia się trzy typy płyt ceglanych:

  • – lekką – o grubości ¼ cegły
  • – półciężką – o grubości ¼ cegły wzmocnioną żeberkami z cegieł ułożonych na rąb
  • – ciężką – o grubości ½ cegły

Zbrojenie umieszczane jest w co drugiej lub co trzeciej spoinie, 1cm od spodu płyty. Końce bednarki przygina się i zagina pod kątem prostym na dł. około 3cm. Grubość spoin ze zbrojeniem wynosi 2cm a pozostałych 1-1,5cm. Cegły układa się prostopadle do belek stalowych, z przesunięciem spoin poprzecznych. Zaprawa jest nakładana na cegłę, którą dociska się do ułożonych już cegieł, następnie płytę zalewa się rzadką zaprawą cementową aby wypełnić spoiny i nierówności.

c) płytami prefabrykowanymi WPS – płyty mają szerokość 40cm i długość dostosowaną do rozstawu belek od 100 do 150 cm (długość płyt wynosi od 97 do 147cm ze skokiem co 10cm). Na ich górnej powierzchni ukształtowane są trzy podłużne żeberka oraz żeberka czołowe. Płyty układa się obok siebie na styk opierając się na dolnych stopkach belek. Spoiny pomiędzy płytami powinny być zapełnione zaprawą cementową a środniki belek – zabetonowane.

d) płyty monolityczne żelbetowe – mogą być wykonywane jako płyty jednoprzęsłowe podparte na stopkach belek z ewentualnym obetonowaniem środników do wysokości górnych stopek. Żelbetowa płyta monolityczna może być też wykonywana jako płyta ciągła oparta na dolnych stopkach i zbrojona ponad górnymi stopkami.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com