fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jeżeli dana osoba posiada uprawnienia budowlane w określonej specjalności bez ograniczeń, może starać się o nadanie specjalizacji. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Wskazuje ona na to, że dana osoba posiada specjalistyczną wiedzę, a także doświadczenie we wskazanej w uprawnieniach specjalizacji.

Tutaj warunkiem jest odbycie odpowiedniej praktyki, kandydat nie musi odbywać ją pod nadzorem innej osoby z uprawnieniami budowlanymi, ponieważ takie same uprawnienia posiada i może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Praktykę tę  może odbywać się na podstawie różnych rodzajów umów, a także na dowolnym stanowisku. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Egzamin  dla osób starających się o nadanie specjalizacji

Osoby starające się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanych posiadają specjalności uprawnień budowlanych, muszą zdać egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje 30 pytań testowych, natomiast ustna obejmuje 6 pytań dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Po postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym w sprawie specjalizacji techniczno -budowlanej, izba wydaje decyzję o nadaniu specjalizacji lub odmowie nadania specjalizacji. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Co zyskuje się dzięki specjalizacji?

Posiadanie specjalizacji jest potwierdzeniem, że dany specjalista ma ogólnie przygotowania do danej specjalności, a także posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tej specjalizacji, która została wskazana w uprawnieniach. Praktyka ta musi trwać obecnie 5 lat, ponieważ stanowi to wtedy gwarancję, że kandydat ma specjalistyczną wiedzę w zakresie  wybranej przez niego specjalności. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Bardzo popularną jest specjalność konstrukcyjno budowlana a w jej zakresie wyróżnia się: geotechnikę, obiekty budowlane budownictwa przemysłowego, budowle wysokościowe, rusztowania i deskowania wielofunkcyjne, obiekty budowlane budownictwa ogólnego.

Specjalizacja instalacyjna

W specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyróżnia się: instalacje i urządzenia gazowe, sieci i instalacje i urządzenia gazowe, sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com